profil

Tajga syberyjska

poleca 85% 538 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tajga syberyjska jest regionem obfitującym w surowce mineralne, i to jest powód jej powolnej zagłady. Od początku XX w. obszar Syberii jest intensywnie eksploatowany. Na rozkaz Cara w 1891 rozpoczęto budowę Kolei Transsyberyjskiej (Transsibirskaja Żeleznodorożnaja Magistral) będącej najdłuższą na świecie linią kolejową (liczącą ok. 7400 km). W ślad za rozbudową sieci kolejowej poszła budowa nowych miast i ośrodków przemysłowo-wydobywczych. Syberyjski przemysł rozwijał się jeszcze prężniej po rewolucji październikowej gdyż stał się on inwestycją priorytetową dla władz Rosji radzieckiej. Wybudowano wiele elektrowni, hut, kopalni, zakładów papierniczych a także zakładów zajmujących się przetwórstwem innych bogactw naturalnych.

Niemożliwe jest aby uprzemysłowiony region wolny był od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. W samym okręgu Krasnojarskim naliczono 16 tys. źródeł zanieczyszczeń z czego tylko połowa posiada sprawne filtry ograniczające poziom emisji trujących substancji.

W czasach ZSRR zakłady przemysłowe (dotyczy to także w całości znacjonalizowanego rolnictwa) starały się za wszelką cenę zrealizować wygórowane normy produkcyjne lub je przewyższyć dla uczczenia np. rocznicy rewolucji albo zjazdu partii komunistycznej, przyczyniając się do wzrostu poziomu zanieczyszczenia powietrza lub w przypadku rolnictwa, całkowitego wyjałowienia gleby na której i tak prawie nie dało się nic uprawiać, z powodu częstego zamarzania.

Tajga syberyjska to także 80% „pokładów” drewna w Rosji co było i jest bezkarnie wykorzystywane przez przemysł papierniczy, na potrzeby którego wycina się wielkie połacie borealnych lasów iglastych. Na dużą skalę zabija się również zwierzęta futerkowe często występujące w tajdze. Ich futro jest następnie przemycane do Europy zachodniej gdzie można za nie uzyskać dobrą cenę.

Dziś realnymi zagrożenia mi dla środowiska naturalnego syberyjskich borealnych lasów iglastych są m.in. wycieki ropy naftowej – trudne do opanowania i niszczące duże połacie ziemi na raz (wiąże się z nimi również ryzyko pożarów); trujące substancje unoszące się w powietrzu (ich stężenie w rejonie Krasnojarska 50 razy przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa. Terytorialne kompleksy produkcyjne wydalają do atmosfery ogromne ilości pyłów i trujących gazów. Dla przykładu roczny opad pyłów, w rejonie Aczyńska wynosi w przeliczeniu na mieszkańca 10 kg.

Jeżeli w najbliższym czasie nie zostaną podjęte działania mające na celu zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska tajgi syberyjskiej i zatrzyma-nie procesu jej degradacji, na co się nie zanosi, to w niedalekiej przyszłości flora i fauna Syberii mogą zniknąć z powierzchni Ziemi.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata