profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Autotrofy

poleca40%
Biologia

Odżywianie

Protisty są autotrofami lub heterotrofami, względnie miksotrofami. Heterotrofy prowadzą saprofityczny, drapieżny lub pasożytniczy tryb życia. Cząstki pokarmowe pobierają w zależności od ich charakteru i wielkości w wyniku endocytozy (fagocytozy albo pinocytozy) lub wchłaniają do komórki na drodze dyfuzji, względnie transportu aktywnego. Większe cząstki są trawione przy udziale enzymów w wodniczkach trawiennych, powstających przez połączenie pęcherzyków endocytotycznych z lizosomami....poleca85%
Biologia

Morfologia bakterii

Do bakterii zaliczamy około 1500 gatunków. BUDOWA Bakterie są najmniejszymi znanymi organizmami. Wielkość ich komórek waha się od 0,2 do 80 um, przeciętnie wynosi 1 um. Ko-mórka bakterii (rys. 1) zbudowana jest inaczej niż u pozostałych...poleca88%
Pedagogika

Ekologia

I ZASADA AUTEKOLOGICZNA - mówi, że żywe organizmy związane są z otoczeniem poprzez swe życiowe potrzeby. II ZASADA AUTEKOLOGICZNA ? mówi, że wymagania organizmu wynikają z jego przystosowań morfologicznych w zasadzie stałych w określonym czasie....poleca85%
Biologia

Znaczenie drobnoustrojów w biosferze

W załączniku znajduje się praca. Praca pisana w roku 2009.poleca84%
Biologia

Fotosynteza - reakcje zależne od światła

1. Autotrofy czyli organizmy samożywne obejmują fotoautotrofy i chemoautotrofy.Do fotoautotrofów zaliczamy: -rośliny zielone i niektóre protesty oraz sinice i nieliczne bakterie tzw. purpacerowe Chemoautotrofami są niektóre bakterie...poleca83%
Biologia

Materia i energia w ekosystemie.

W przyrodzie organizmy połączone są różnorodnymi zależnościami pokarmowymi. Jeśli ustawimy je w kolejności od zjadanych do zjadających, otrzymamy łańcuch pokarmowy. W każdym łańcuchu osobniki danej populacji zjadają organizmy tworzące poprzednie...poleca85%
Biologia

Wirusy

to jest tekst z ktorego sie uczylem do klasowki Wirusy Wirusy - pozbawione budowy komórkowej struktury zdolne do rozmnażania się wyłącznie w komórkach gospodarzy. Wirion - Postać wirusa opuszczająca komórkę, zdolna do zarażenia następnej...poleca82%
Biologia

Przedstaw znaczenie energii słonecznej w życiu organizmów autotroficznych i heterotroficznych oraz w funkcjonowaniu ekosystemów (szczegołowy i rozpisany konspekt m.in. na podstawie klucza do sprzawdzania matur próbnych)

Energia słoneczna - jest to energia promieniowania elektromagnetycznego, jest to promieniowanie o długości fal w przedziale 400 -700nm. To właśnie dzięki energii świetlnej zachodzi jeden z głównych procesów biologicznych czyli fotosynteza podczas...poleca85%
Biologia

Roślinność jako czynnik ekologiczny

Królestwo roślin wykazuje zdumiewającą różnorodność. Należą do niego mikroskopijne bakterie (niektóre szkodliwe, inne potrzebne człowiekowi) i rośliny. Rola roślin jest w naszym świecie nieoceniona, są one głównym producentem przeogromnej ilości...poleca85%
Biologia

Biogeneza

w plikupoleca73%
Biologia

Sposób odżywiania się organizmów

Sposób odżywiania się organizmów: samożywne (autotrofy)–wytwarzają pokarm w procesie fotosyntezy i chemosyntezy cudzożywne(heterotrofy) –odżywiają się innymi organizmami -roślinożerne -mięsożerne -wszystkożerne Fotosynteza –...poleca84%
Biologia

Biologia - Ekologia

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów: -abiotyczne- nieożywione –temperatura, światło, wilgotność, kwasowość gleby i wody -biotyczne –ożywione –grzyby, rośliny, zwierzęta, bakterie (pasożytnictwo, konkurencja ) Prawo minimum...poleca86%
Biologia

Bakterie

1. Cechy organizmów należących do Monera: - ich ciało zbudowane jest z jednej komórki - nie mają wyodrębnionego jądra komórkowego - mają ścianę komórkową, ale o innym składzie komórkowy, niż u roślin (brak celulozy) - nie mają mitochondriów,...poleca82%
Biologia

Odżywianie heterotrofów

Sposób odżywiania dzieli organizmy na dwie wielkie grupy. Są to autotrofy i heterotrofy. AUTOTROFY to organizmy samożywne. Nie potrzebują do odżywiania gotowych związków organicznych, ponieważ ich potrzeby pokarmowe są całkowicie zaspokajane...poleca80%
Biologia

Środowisko życia i komórka bakterii

1. Komórka bakterii składa się z rzęski, otoczki śluzowej, cytoplazmy i substancji jądrowej. Komórka bakterii nie posiada jądra 2. Kształty bakterii - Kuliste - Cylindryczne - skręcone - paciorkowce - gronkowce 3. Bakterie występują...