profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Strona bierna w czasach teraźniejszych

poleca70%
Angielski

Strona bierna w czasach teraźniejszych (Passive voice in present tenses)

czas czasownik to be imiesłów bierny Present Simple am / are / is imiesłów bierny (3 forma czasownika) Present Continuous am / are / is + being Present Perfect have / has + been   strona czynna strona bierna They paint the room every year. The room is painted every year. They are painting the room now. The room is being painted now. They have just painted the...poleca82%
Język angielski

Passive voice- ściąga

Zobacz koniecznie zalacznik....sciaga przejrzysta gotowa do wydrukowania...(3 wersje sciagi w tym zalaczniku...sam wybierz)poleca85%
Język angielski

Strona bierna Passive Voice

SIMPLE PRESENT Somebody cleans the room every dat. - strona czynna The room is cleaned every day. - strona bierna SIMPLE PAST Somebody cleaned the room yesterday. - strona czynna The room waspoleca78%
Język angielski

Presents Tenses - czasy teraźniejsze ( Present Simple , Present Countinous , Present Perfect )

1. Present Simple : czasownik - She , he , it - dodajemy -s lub - es gdy koncza sie na :( o , x , ss , ch , sh ) Operatory: Do - I , you , we , they Does - She , he , it zd. twierdzace : osobapoleca86%
Język angielski

Passive Voice- strona bierna

, instrukcje, procesy, nagłówki, ogłoszenia, reklamy) np. Five people were injured in a highway collision. Czasy, które zwykle nie są używane w stronie biernej: Present Perfect Continuous Past Perfectpoleca84%
Język angielski

Passive Voice - Cwiczenia

STRONA BIERNA ( PASSIVE ) 1 . They are using the computer at the moment .............................................................................. 2 . Kate was watering flowers