profil

Passive Voice- strona bierna

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Strona bierna jest zbudowana z odpowiedniej formy czasownika ?to be? oraz z trzeciej formy głównego czasownika.

Strona bierna jest używana:
a) kiedy osoba która przedstawia wydarzenie jest nieznana, nieważna albo znana z kontekstu np.
The rubbish is collected by my mother
b) kiedy chcemy podkreślić wykonawcę czynności np.
This sweater was knitted by my mother.
c) by zawiadomienie czy oświadczenie uczynić bardziej formalnym albo grzecznym np.
The ceremony will be held on Sunday, 12th of June.
d) kiedy czynność jest ważniejsza niż wykonawca (informacje, newsy, raporty, formalne notatki, instrukcje, procesy, nagłówki, ogłoszenia, reklamy) np.
Five people were injured in a highway collision.

Czasy, które zwykle nie są używane w stronie biernej:
Present Perfect Continuous
Past Perfect Continuous

?Get? czasem możemy użyć zamiast be w stronie biernej:
There was a fight at the party but nobody got hurt.
I don?t often get invited to parties.
I?m surprised Ann didn?t get offered the job.

Możemy użyć ?get? żeby powiedzieć że coś stało się komuś albo czemuś, szczególnie jeśli jest to nieplanowane I nieoczekiwane:
Our dog got run over by a car.

Możemy użyć ?get? tylko wtedy gdy rzeczy się dzieją lub zmieniają. Na przykład, nie można użyć ?get? w takich zdaniach:
Jill is liked by everybody.
He was a mystery man. Nothing was known about him.
Używamy ?get? głównie w potocznym angielskim. ?Be? można użyć w każdej sytuacji.

Używamy ?get? w następujących wyrażeniach, które nie mają strony biernej w znaczeniu:
Get married
Get divorced
Get dressed
Get changed

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata