profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Stres jako reakcjapoleca85%
Biologia

Higiena układu nerwowego

Higiena układu nerwowego Higiena jest nauką zajmującą się badaniem wpływu różnych czynników środowiskowych na zdrowie człowieka. Rozwój higieny polega na eliminowaniu czynników , które wpływają ujemnie na nasze zdrowie i wprowadzaniu czynników...poleca79%
Biologia

Higiena układu nerwowego

, komunalna, społeczna, szkolna itp. Higiena układu nerwowego Higiena układu nerwowego ma na celu określenie warunków sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu układu oraz ułatwiających mupoleca86%
Biologia

Higiena człowieka

ciała bądź przegrzanie. 3. Higiena układu krążenia 4. Higiena układu nerwowego Higiena układu nerwowego nie polega na pielęgnowaniu określonych narządów, lecz zapewnienia określonych warunkówpoleca82%
Biologia

Higiena układu nerwowego

Publicznego. Sen fizjologiczny, stan czynnościowy układu nerwowego charakteryzujący się obniżeniem wrażliwości na bodźce, zanikiem aktywności ruchowej, zwolnieniem czynności serca, oddychania i in. funkcjipoleca83%
Biologia

Choroby i higiena układu nerwowego

niezdolny do działania. Prowadzi on do przewlekłego zmęczenia i może przyczynić się do rozwoju chorób układu nerwowego . Powoduje też powstanie dolegliwości innych narządów, na przykład zakłóceń w pracypoleca85%
Biologia

Higiena człowieka

wykwity, wtórne zakażenia, powodujące liszajowatość naskórka, a poza tym są przewlekłe i trudne do leczenia. Higiena układu nerwowego Higiena układu nerwowego ma na celu określenie