profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Starożytność ściągapoleca78%
Historia

Starożytność, pierwsze cywilizacje, hellenowie, pierwsi fiolozofowie, Chiny, Grecja.

PIERWSZE CYWILIZACJE I ICH TWÓRCY Ludzie stopniowo porzucili koczowniczy tryb życia, osiedlając się w miejscach dogodnych dla rozwoju rolnictwa i hodowli. Poznali też technikę tkactwa i wypalania naczyń była to rewolucja neolityczna,...poleca83%
Historia

Historia starożytności

Ery, epoki geologiczne i antropogeniczne: - Dzieje Ziemi obejmują okres około 4,5 miliarda lat. - Dzielimy je na ery, te zaś na okresy, a okresy na epoki. - Najmłodszą, trwającą od blisko 70 milionów lat erą w dziejach Ziemi jest kenozoik,...poleca86%
Historia

Starożytność - sciąga.

Życie nad wielkimi rzekami Rolę najwcześniej uprawiano nad Mezopotamią (Eufrat Tygrys) Sumerowie Byli 1-szą cywilizacją w Mezopotami w IV tysiącleciu p.n.e. w XVIII w p.n.e Hamurabi spisał kodeks (oko za oko) Egipt Faraon – najwyższy...poleca90%
Język polski

Opracowanie Starożytności.

Klasycyzm – cechy związane z literaturą, sztuką, malarstwem, architekturą, rzeźbą. To co jest klasyczne jest harmonialne. Związany z antykiem, starożytnością. Złoty wiek – okres, który miał największy wpływ na myślenie filozofów, tworzenie...poleca85%
Historia

Hellenowie i Macedończycy

Mieszkańcy Macedonii posługiwali się językiem zbliżonym do greckiego. Jednak Hellenowie nie zaliczali Macedończyków do swojej wspólnoty. Sąsiadów z północy traktowali jak barbarzyńców. W połowie IVpoleca86%
Język polski

„I to Egipcjanie słusznie powiedzieli o Hellenach. ”, czyli w czym według Herodota Hellenowie mylą się co do Egipcjan, co od nich przejęli i w czym Egipcjanie są od nich lepsi.

Egiptu przez Hellenów oraz stwierdza, że w wielu sprawach Egipcjanie od nich są lepsi. Według Herodota Hellenowie od Egipcjan przejęli do swojej kultury głównie zwyczaje i obrzędy religijne i bogów. To wpoleca84%
Historia

Polis Greckie

Wyniosłe łańcuchy górskie dzieliły Grecję na wiele terytorium. Grecja nigdy nie stanowiła jedności. Istniało tam wiele samodzielnych polic, czyli miast-państw, często ze sobą rywalizujących ipoleca85%
Język polski

Starożytna Grecja i Rzym - filozofia, wierzenia, polityka itp.

filozofia podchodzi od dwóch słów: phileo, czyli lubię, oraz sophia, mądrość. Termin ten doskonale oddaje odczucia starożytnych Greków co do tejże właśnie nauki. To właśnie Hellenowie stworzyli odłampoleca82%
Historia

Grecja - Persja - wojny

Macedonię. Za jego panowania rozpoczęły się wojny perskie z Grecją . W VI w. p.n.e. polis greckie w Azji Mniejszej zbuntowały się przeciwko Persom. Persowie zrozumieli, że spokój na tych terenach może