profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Starożytne wzorce osobowepoleca84%
Język polski

Starożytne wzorce osobowe

Myślę, że starożytne ideały mają wielką wartość dla człowieka współczesnego. Głównymi cechami bohatera starożytnego były męstwo, piękno fizyczne, odwaga, dobre wychowanie, wykształcenie i patriotyzm oraz siła. Każdy człowiek przez całe swoje...poleca85%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

Myślę, że starożytne ideały mają wielką wartość dla człowieka współczesnego. Głównymi cechami bohatera starożytnego były męstwo, piękno fizyczne, odwaga, dobre wychowanie, wykształcenie ipoleca85%
Język polski

Czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego?

ziemi ma do przebycia drogę, którą sam sobie wyznacza. Zadając sobie pytanie: czy starożytne ideały mogą być cenne dla człowieka współczesnego? Odpowiem, że tak. Postawioną tezę można interpretować napoleca87%
Język polski

W jakim stopniu literatura starożytna może być dla współczesnego człowieka światem wartości, mający wymiar uniwersalny, ponadczasowy?

prawdę we własnym sercu.” Takim zbiorem drogowskazów do szukania prawd są dla mnie dzieła literatury starożytnej. Starożytne ideały przetrwały i są często nadal aktualne, co czyni epokę starożytności