profil

W jakim stopniu literatura starożytna może być dla współczesnego człowieka światem wartości, mający wymiar uniwersalny, ponadczasowy?

poleca 88% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych.

Święty Augustyn rzekł: „człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka. Może mu tylko pomóc wyszukać prawdę we własnym sercu.” Takim zbiorem drogowskazów do szukania prawd są dla mnie dzieła literatury starożytnej.

Starożytne ideały przetrwały i są często nadal aktualne, co czyni epokę starożytności doskonałą i niepowtarzalną. Dla mnie jak i dla innego współczesnego odbiorcy starożytne ideały są cenne, co zamierzam udowodnić w tym wypracowaniu.

Słowa Horacego „nie wszystek umrę” mogą stanowić podsumowanie całej kultury, tradycji i literatury starożytnej. Literatura czasu przedchrystusowego niesie ze sobą wartości i wzorce często ponadczasowe.


Biblia jest zbiorem wartości, postaw i uczuć potrzebnych człowiekowi. To właśnie na Biblii wzorowała się Matka Teresa czy ksiądz Popiełóżka. Dla Jana Pawła II Biblia nadal jest skarbnicą wiedzy. Ta księga powinna służyć nie tylko świętym, powinna ona służyć również zwykłym ludziom, żeby właśnie z niej czerpali mądrość, uczucie i wartości. To właśnie w niej znajdują się wzorce osobowe, których naśladowanie jest chlubą. Na niej powinniśmy się wzorować aby uniknąć zła, przemocy, terroru. Biblia to wielkie dzieło i została ona stworzona aby naświetlić ludziom inny, świat, taki który możemy zbudować opierając się na wiedzy w niej zawartej. Biblia jest niemal elementarzem dla nas ludzi. Tak jak z innych książek uczymy się czytać, tak z Biblii powinniśmy uczyć się życia.

Czas przemija, człowiek rodzi się, żyje, mijają mu minuty, godziny, ubywają lata. W rezultacie strudzony swym życiem, w którym nieodzownie do „czegoś” dążył. Chciał osiągnąć swój cel – umiera. Czy może być zadowolony, gdy wie, że coś po sobie zostawił, coś, dzięki czemu inni będą mogli czerpać korzyści, wspominać go? Każdy z nas otrzymuje taką szanse w chwili narodzin. Przez całą egzystencje na ziemi ma do przebycia drogę, którą sam sobie wyznacza. Zadając sobie pytanie: czy literatura starożytna może być dla współczesnego człowieka światem wartości, mającym wymiar uniwersalny, ponadczasowy? Odpowiem, że tak, ponieważ to właśnie filozofia i etyka, które mają swój początek w starożytności, dały podwaliny naszej obecnej europejskiej kulturze.

Człowiek współczesny atakowany jest ze wszystkich stron najróżniejszymi teoriami, wydarzeniami, racjami innych ludzi i żeby w całym tym informacyjnym gąszczu nie zatracił się, powinien mieć zaszczepione w sobie pewne wzorce postępowania, określające jego stosunek do rzeczywistości, ustalające relacje między ludzkie, powinności wobec państwa rodziny i społeczeństwa.

Od zarania dziejów naszej cywilizacji, człowiek dążył do zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb takich jak byt, bezpieczeństwo czy pożywienie. Potrzebował wskazówek moralnych jak żyć i postępować. Tu można zadać sobie pytanie:, do czego zmierza dzisiejszy szary człowiek? Co prowadzi go przez całe życie, czy on na nie sam ma wpływ, czy kieruje się innymi osobami, które są dla niego wzorem?

Literatura starożytna ocaliła dla nas wiele wartościowych historii, morałów nauk, postaci, co właśnie jest dla nas światem wartości. My i nasi przodkowie, często sięgamy po literaturę antyczną. Wierzę, że będą czyniły to również przyszłe pokolenia.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy