profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Stadium generatywne

poleca57%
Biologia

Wzrost i rozwój roślin

Wzrost rośliny polega na powiększaniu się jej rozmiarów, co można określić ilościowo. Zachodzi on poprzez podziały komórek i ich wydłużanie się. U roślin podziały komórek odbywają się w tkankach twórczych (merystemy wierzchołkowe, interkalarne, boczne). Wydłużanie się komórki następuje w strefie wzrostu (elongacyjnej). Rozwój polega na następujących po sobie zmianach ilościowych i jakościowych, które zachodzą w ciągu życia rośliny. Uwidoczniają się one w morfologii, anatomii oraz...poleca85%
Biologia

Hormony roślinne. Ich rola w życiu roślin i w gospodarce człowieka

właściwości biologiczne substancji warunkujących wzrost i rozwój roślin ; zalicza się do nich trzy grupy związków: auksyny indolowe, gibereliny i kininy. Auksyny są to grupy hormonów spełniającychpoleca84%
Biologia

Hormony roślinne. Ich rola w życiu roślin

właściwości biologiczne substancji warunkujących wzrost i rozwój roślin ; zalicza się do nich trzy grupy związków: auksyny indolowe, gibereliny i kininy. Auksyny są to grupy hormonówpoleca85%
Biologia

Ewolucja - wyjście roślin na ląd.

erze paleozoicznej, w ordowniku albo sylurze (500 - 420 mln lat temu), a ich rozwój nastąpił w dewonie. DLACZEGO ROŚLINY OPUŚCIŁY ŚRODOWISKO WODNE Światem roślin i zwierząt rządzi prawo selekcjipoleca80%
Biologia

Przystosowanie roślin do życia w warunkach górskich

bowiem kształtuje cechy organizmów oddziałuje na te organizmy przez całe ich życie. Głównymi czynnikami, decydującymi o rozmieszczeniu gatunku, jak również o wyglądzie i budowie roślin są: temperaturapoleca84%
Biologia

Wzrost roślin.

wzrost komórek, opóźniają procesy starzenia. Kwas abscysynowy – jest inhibitorem, hamuje wzrost i rozwój roślin , hamuje wydłużanie międzywięźli, jest odpowiedzialny za wytwarzanie warstwy