profil

Teksty 15
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Darwinpoleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Lanmark: Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta. Cechy nabyte przez osobnika w trakcie jego ontogenezy (rozwój osobniczy) od zapłodnienia, do...poleca82%
Biologia

Dowody potwierdzające ewolucję

EWOLUCJA ? proces stopniowych zmian, dzięki któremu ze wspólnego przodka powstały wszystkie żyjące dziś na kuli ziemskiej organizmy. SKAMIENIAŁOŚCI ? kopalne szczątki organizmów z minionych epok geologicznych oraz ślady ich działalności...poleca84%
Biologia

Antropogeneza

Według teorii Darwina (a bardziej według jej spopularyzowanej wersji) człowiek pochodzi od małpy, a przynajmniej z małpą ma wiele wspólnego. Nie wiadomo jednak do końca czy miał on racje, gdyż między neandertalczykiem a człowiekiem rozumnym...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Ewolucjonizm Lanmark: Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta. Cechy nabyte przez osobnika w trakcie jego ontogenezy (rozwój osobniczy) od zapłodnienia,...poleca85%
Biologia

choroby bakteryjne,darwin,systemy naturalne iszczuczne i nie tylko

współczesny system to system naturalny współczesny system to system naturalny 1859 Darwin - teoria ewolucji 1969 Whitaker 5 królestw Monera, Protista, Funcji, Plantea, Zoa nazewnictwo:namenklatura binaminalna nazewnitwo dwuwyrazowe, zasada...poleca85%
Biologia

Jak przebiegała ewolucja człowieka?

W przyrodzie krzyżują się zawsze osobniki podobne. Grupę takich krzyżujących się ze sobą istot żywych nazywa się gatunkiem. Prawie do końca XVII wieku sądzono, że każdy gatunek został oddzielnie zaprojektowany i stworzony dla...poleca80%
Biologia

Koralowce

Koralowce Koralowce (Anthozoa) stanowią odmianę parzydełkowców obejmującą około 6.000 gatunków. Występują tylko w postaci polipa (antopolip). Żyją w morzach ciepłych , pojedynczo lub w tworząc kolonie. Antopolipy żyjące samotnie maja od kilku...poleca82%
Biologia

Znaczenie prac Mendla dla rozwoju współczesnej genetyki.

Dziedziczenie cech z pewnością intrygowało naszych przodków już w zamierzchłych czasach. Bogactwo otaczającego ich życia, a więc drzewa „rodzące” drzewa, ptaki – ptaki i ludzie rodzący nowych ludzi, wszystko to zmuszało ich do zastanawiania się:...poleca85%
Biologia

Ewolucja

Ewolucja – proces ciągłych zmian zachodzących w przyrodzie. Przykłady dowodów ewolucji świata organicznego. Skamieniałości – zachowane w skałach do naszych czasów szczątki dawno temu żyjących organizmów Narządy homologiczne – zbudowane są wg...poleca83%
Biologia

Rodzaje zmienności w przyrodzie itd (darwin, miejsce człowieka w systematyce organizmów)

RODZAJE ZMIENNOśCI W PRZYRODZIE: -zmienność środowiskowa(nabyta)nie jest dziedziczona w następnym pokoleniu; -zmienność genetyczna wrodzona dzieli się na zmienność rekombinacyjną(crossing-over, zapłodnienie), drugi rodzaj to zmienność mutacyjna....poleca83%
Biologia

Systematyka jako dziedzina biologii

Systematyka ? jest to dziedzina biologii zajmująca się klasyfikacją żywych organizmów czyli podziałem organizmów na jednostki systematyczne, a więc taksony zgodnie z regułami taksonomii. Szacuje się że na ziemi żyje 1,7 miliona gatunków bądź...poleca84%
Psychologia

Emocje i motywacje

Uczucia dodają naszym doświadczeniom kolorów lub określają emocjonalny klimat, w którym się poruszamy, ale przede wszystkim służą określonemu celowi: są impulsem do działania. Często uzasadniamy nasze zachowanie uczuciami: bębniłam palcami po...poleca84%
Biologia

Sławni biolodzy.

ARYSTOTELES-podejmuje próbę usystematyzowania roślin i zwierząt;wprowadza zasadę współzależności między organami;uznawany za ojca biologii BAER-odkrył komórkę jajową u ssaków;wykazał,że embrion rozwija się z formy prostej w złożoną,ze stadium...poleca86%
Biologia

Rozwój myśli ewolucyjnej od Arystotelesa do Darwina oraz teoria Darwina z syntetyczną teorią ewolucji.

Wszystkie spośród otaczających nas form życia rozwinęły się z jednego bądź kilku organizmów. Możemy, więc wywnioskować, iż wszystkie organizmy są ze sobą na swój sposób spokrewnione, gdyż pochodzimy od jednego przodka. Poprzez proces stopniowej...