profil

Wzrost i rozwój roślin

poleca 57% 62 głosów

Wzrost rośliny polega na powiększaniu się jej rozmiarów, co można określić ilościowo. Zachodzi on poprzez podziały komórek i ich wydłużanie się. U roślin podziały komórek odbywają się w tkankach twórczych (merystemy wierzchołkowe, interkalarne, boczne). Wydłużanie się komórki następuje w strefie wzrostu (elongacyjnej).

Rozwój polega na następujących po sobie zmianach ilościowych i jakościowych, które zachodzą w ciągu życia rośliny. Uwidoczniają się one w morfologii, anatomii oraz czynnościach życiowych rośliny. Podstawą rozwoju, oprócz podziałów komórek i ich powiększania się, jest różnicowanie się komórek w tkanki stałe i wytwarzanie organów. Procesy wzrostu i rozwoju są ze sobą ściśle powiązane. W cyklu rozwojowym rośliny wyróżnia się stadium wegetatywne i generatywne. Stadium wegetatywne (młodociane) obejmuje rozwój embrionalny, podczas którego powstaje nasienie, następnie kiełkowanie nasion oraz wzrost wegetatywny. Stadium generatywne rozpoczyna się kwitnieniem rośliny, po którym następuje wytwarzanie owoców i nasion. Rozwój roślin kończy się okresem starzenia i obumierania. Każdy etap rozwoju cechują odmienne procesy fizjologiczne. Na procesy wzrostu i rozwoju zachodzące podczas cyklu życiowego rośliny mają wpływ czynniki środowiskowe oraz wytwarzane przez roślinę związki chemiczne, zwane regulatorami wzrostu i rozwoju lub fitohormonami.

Zapamiętaj

Okresy w rozwoju rośliny:
• rozwój embrionalny nasienia,
• kiełkowanie,
• okres siewki,
• okres młodociany,
• okres dojrzałości,
• starzenie i obumieranie (najwyraźniej widoczne u roślin jednorocznych).

poleca 84% 67 głosów

Regulatory wzrostu i rozwoju

Fitohormony są małocząsteczkowymi związkami niebiałkowymi,o różnej budowie chemicznej, które wpływają na różnorodne procesy fizjologiczne roślin. Mogą działać w miejscu powstania lub są transportowane do innych organizmów roślinnych. Działają pobudzająco lub hamująco. Są związkami wielofunkcyjnymi, które pośredniczą w przekazywaniu sygnałów w organizmie roślinnym. Znanymi regulatorami wzrostu są auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy, etylen. Auksyny wytwarzane są w...

poleca 36% 14 głosów

Fizjologia rozwoju wegetatywnego roślin

Podczas rozwoju embrionalnego zapoczątkowanego zapłodnieniem zachodzą różnorodne przemiany morfologiczne i biochemiczne, w wyniku których tworzy się nasienie. Przechodzi ono następnie okres spoczynku, po którym kiełkuje. Zarodek rozwija się w siewkę. Dalszy rozwój zachodzi w okresie młodzieńczym, którym kończy się rozwój wegetatywny rośliny.

poleca 45% 9 głosów

Fizjologia rozwoju generatywnego

Przejście ze stadium wegetatywnego w generatywne, kiedy to roślina wykształca kwiaty, nasiona i owoce, jest uzależnione od działania czynników zewnętrznych, takich jak temperatura i światło oraz wewnętrznych, którymi są uwarunkowania genetyczne i działanie fitohormonów.

poleca 75% 136 głosów

Ruchy roślin

Cechą wszystkich organizmów jest wrażliwość na bodźce. Jedną z reakcji organizmu jest ruch. Rośliny mogą przemieszczać tylko swoje organy. Jedynie komórki plemnikowe mszaków i paprotników przemieszczają się całe. Ze względu na mechanizm ruchu wyróżnia się ruchy turgorowe i wzrostowe. Ruchy turgorowe wywołane są zmianą turgoru w komórkach, czego efektem jest zmiana rozmiarów komórek (zwiększenie turgoru → powiększenie rozmiarów, zmniejszenie turgoru → zmniejszenie rozmiaru). Ruchy tego...

Podoba się? Tak Nie