profil

Teksty 111
Zadania 0
Opracowania 14
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Sole

polecab/d
Chemia

Nomenklatura

poleca60%
Chemia

Ałuny

Ałuny to inaczej sole podwójne, ale są również solami uwodnionymi. Ałuny to podwójne siarczany(VI) metalu jedno- i trójwartościowego o ogólnym wzorze: We wzorach pojawiają się poszczególne elementy składowe – oddzielone kropką –w następującej kolejności: a) siarczany(VI) zapisane w kolejności alfabetycznej pierwszych symboli b) woda

poleca52%
Chemia

Sole

Sole to związki, które w stanie stałym zbudowane są z kationów metali (wyjątek– jon NH 4 + ) i anionów reszt kwasowych.

poleca59%
Chemia

Sole

To związki, które w stanie stałym zbudowane są z kationów metali (wyjątek – jon NH 4 + ) i anionów reszt kwasowych. Sole można podzielić na: obojętne wodorosole hydroksosole Al 2 (SO 4 ) 3 siarczan(VI) glinu NaHSO 4 wodorosiarczan(VI) sodu Mg(OH)Cl chlorek wodorotlenek magnezu MgSO 3 siarczan(IV) magnezu KH 2 PO 4 diwodorofosforan(V) potasu [Al(OH) 2 ] 2 SO 4 siarczan(VI) wodorotlenek glinu KCl chlorek potasu Ca(HCO 3 )...

polecab/d
Chemia

Nomenklatura

Nazwy systematyczne ałunów tworzy się, podając nazwę reszty kwasowej, czyli siarczan(VI), a następnie – w kolejności alfabetycznej – nazwy jonów metali wchodzących w skład cząsteczki soli; w dalszej kolejności podajemy wyraz „woda” poprzedzony myślnikiem, a na końcu – zawartość wody hydratacyjnej w cząsteczce ałunu. Nazwy ałunów to zwykle nazwy zwyczajowe, złożone ze słowa „ałun” oraz nazw metali, wchodzących w skład soli, połączonych łącznikiem. Jako pierwszą podaje się nazwę metalu...

poleca47%
Chemia

Nazwy wybranych ałunów i ich zastosowanie

ałun zastosowanie glinowo-potasowy do produkcji farb, klejów, garbowania skóry glinowo-sodowy do produkcji farb chromowo-potasowy do produkcji farb, garbowania skóry, w fotografii żelazowo-amonowy do produkcji farb Charakterystyczną cechą ałunów jest to, że są izomorficzne, czyli wykazują strukturalne podobieństwo a ich kryształy są barwne. Wszystkie ałuny w określonych warunkach krystalizują w tej samej postaci...

poleca43%
Chemia

Hydroksosole

Nazwy systematyczne hydroksosoli tworzy się, podając nazwy anionów wymienione w kolejności alfabetycznej i nazwę kationu. Jeżeli w cząsteczce znajduje się więcej niż jedna grupa –OH, np. dwie, to wyraz wodorotlenek poprzedza się przedrostkiem di. We wzorze aniony podaje się w kolejności alfabetycznej ich pierwszych symboli.

poleca51%
Chemia

Sole obojętne

Nazwy systematyczne soli obojętnych tworzy się poprzez podanie nazwy anionu i kationu wchodzącego w skład cząsteczki soli. Najpierw podaje się nazwę anionu. Jeśli anion pochodzi od kwasu tlenowego, to nazwa reszty kwasowej wchodzącej w skład soli ma końcówkę -an. Jeżeli anion pochodzi od kwasu beztlenowego, nazwa reszty kwasowej ma końcówkę -ek. Drugi człon nazwy soli to nazwa kationu metalu wraz z podanym stopniem utlenienia, jeśli metal może występować na kilku różnych stopniach...

poleca50%
Chemia

Hydraty

Hydraty to inaczej związki uwodnione. Na przykład sole w stanie stałym mają wbudowane w sieć krystaliczną cząsteczki wody (tzw. woda krystalizacyjna): Charakterystyczną cechą hydratów jest to, że ich barwa zależy od istnienia hydratowanych kationów metalu, a jej zmiany następują podczas ogrzewania kryształów hydratu lub w obecności H 2 SO 4 stęż ., np.: bezwodny chlorek kobaltu(II) CoCl 2 ma barwę niebieską, chłonąc wodę z powietrza przechodzi w hydrat CoCl 2 · 2 H 2 O o...

poleca57%
Chemia

Wybrane sole i metody ich otrzymywania

nazwa związku wzór związku sposób otrzymywania azotan(V) sodu NaNO 3 Na 2 O + 2 HNO 3 --> 2 NaNO 3 + H 2 O fosforan(V) sodu Na 3 PO 4 3 NaOH + H 3 PO 4 --> Na 3 PO 4 + 3 H 2 O chloran(VII) potasu KClO 4 K 2 O + Cl 2 O 7 --> 2 KClO 4 węglan wapnia CaCO 3 Ca(OH) 2 + CO 2 --> CaCO 3 + H 2 O chlorek wodorotlenek wapnia CaOHCl Ca(OH) 2 + HCl --> CaOHCl + H 2 O...

poleca79%
Chemia

Wodorosole

Nazwy systematyczne wodorosoli tworzy się, podając nazwę reszty kwasowej, poprzedzonej przedrostkiem wodoro- i nazwy kationu wchodzącego w skład cząsteczki wodorosoli. Jeśli w cząsteczce znajduje się więcej niż jeden atom wodoru, np.dwa, to przedrostek wodoro- poprzedza się przedrostkiem di.

poleca53%
Chemia

Metody otrzymywania soli

a) w reakcji kwasu z zasadą, np.: b) w reakcji metalu z kwasem, np.: c) w reakcji tlenku zasadowego z kwasem, np.: d) w reakcji tlenku kwasowego z zasadą, np.: e) w reakcji tlenku zasadowego z tlenkiem kwasowym, np.: f) w reakcji rozpuszczalnej w wodzie soli z kwasem, np.: g) w reakcji rozpuszczalnej w wodzie soli z zasadą, np.: h) w reakcji metalu z niemetalem, np.: Sole można też otrzymać w reakcjach, w których mocniejszy,...poleca85%
Chemia

Sole a zdrowie człowieka

Sole są to związki chemiczne, których kryształy składają się z kationów metalu lub grup amonowych i anionów reszt kwasowych. Istnieje wiele soli, ale możemy wyróżnić dwa podstawowe typy: - Sól kamienna - Sól morska W ciele człowieka...poleca85%
Chemia

Alkohole, mydla, estry

Alkohole (alkanole)-pochodne węglowodorów, zawierajace w czasteczkach grupe hydroksylowa –OH, która jest tzw grupa funkcyjna Fermentacja alkoholowa-reakcja biochemiczna, polegajaca na powstawaniu etanolu z cukrow prostych (np. z glukozy)...poleca87%
Chemia

Sole

Bromek srebra AgBr Jest jasnożółtą, nierozpuszczalną w wodzie solą, która, podobnie jak inne halogenki srebra, jest wyjątkowo czuła na światło. Dzięki tej właściwości bromek srebra (wraz z innymi halogenkami srebra) jest podstawowym...poleca85%
Chemia

Ałuny

Ałuny jest to ogólna nazwa soli będących podwójnymi siarczanami.Są podwojnymi metali trojwartościowych jak Al,Fe,Cr oraz jednowartościowych,jak Na,K lub kationu NH4. Najpopularniejszy jest ałun potasowo-glinowy KA(SO4)2 *12H2O używany...poleca85%
Geografia

Minerały - naturalne składniki skorupy ziemskiej

Mineraly. Niewiele pierwiastkow chemicznych wystepuje w skorupie ziemskiej samodzielnie. Wiekszosc z nich tworzy zwiazki i wystepuje jako mineraly. Def. Mineraly to naturalne skladniki skorupy ziemskiej, ktore maja ustalony sklad chemiczny i...poleca85%
Chemia

Wystepowanie i zastosowanie soli

a) w skorupie ziemskiej : skorupa ziemska składa się z soli i krzemów .One są wydobywane z kopalni metodami górniczymi.Nazywamy je kopalinami.Skorupa ziemska składa się prawie całkowicie z krzemianów są to sole kwasów krzemowych oraz...poleca85%
Chemia

Sole

Sól.-jest bezbarwnym cialem stałym o budowie krystalicznej,słonym smaku,bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie-to związek chemiczny o nazwie chlorek sodu i wzorze sumarycznym NaCl.Sole so to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają atom (lub...poleca85%
Chemia

Sole ważne gospodarczo

SOLE WAZNE GOSPODARCZO: Sole są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie. Skorupa ziemska składa się głównie z soli i tlenków. W wodzie morskiej występują różne jony soli np.: Na+, K+, Mg2+, Cl-, SO4 2-. Wiele soli stanowi kopaliny, czyli surowce...poleca85%
Chemia

Sole wokół nas.

Sole są to związki chemiczne składające się z kationów metalów i anionów reszt kwasowych. Sole mają przeróżne zastosowanie są miedzy innymi jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wiele innych. W...poleca85%
Chemia

Sole

Praca w postaci pliku PDF w załączniku (pobierz na komputerze)poleca85%
Chemia

Siarczany(VI) i ich zastosowanie

Siarczany to sole lub estry tlenowych kwasów siarki. W chemii nieorganicznej siarczany(VI) to pochodne kwasu siarkowego(VI) . Jon siarczanowy(VI) to dwu ujemny anion o wzorze empirycznym SO42− i masie cząsteczkowej 96,06 unitu; składa się z...poleca85%
Chemia

Znaczenie soli w życiu człowieka

Solami nazywamy związki chemiczne wywodzące się z kwasów, w których atomy wodoru zostały zastąpione jonem lub jonami metalu. Sole są na ogół substancjami stałymi, krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np....poleca85%
Chemia

Węglan sodu - prezentacja

Na 2 CO 3 - Węglan sodu Węglan sodu o wzorze Na 2 CO 3 (tzw. soda) występuje w postaci bezwodnej jako tzw. soda amoniakalna lub soda kalcynowana. Jest białym, krystalicznym proszkiem, bardzo higroskopijnym i dobrze rozpuszczalnym w wodzie....poleca85%
Chemia

Związek chemiczny

Związek chemiczny, połączenie wiązaniem chemicznym co najmniej dwóch atomów pierwiastków chemicznych. W przeciwieństwie do mieszaniny posiadającej właściwości składników wchodzących w jej skład, związek chemiczny jest substancją jednorodną...poleca85%
Chemia

hydroliza, elektrochemia - ściąga

Kwasy Kat: H An:bztl: niemet z reszty kw tl: tlen gaz z H2O Zasady Kat: a) H z H2O (jeżeli metal z cząst zasady przed H) b) Met (jeżeli za H) An: O2 z OH- Sole Kat: a) H, jeżeli metal przed H b) metal, jeżeli za H An: a) tlen z...poleca85%
Chemia

Alkohole, kwasy karboksylowe i estry

1. Pochodne węglowodorów zawierają oprócz atomu węgla i wodoru atomy innego pierwiastka. Każda grupa pochodnych węglowodorów posiada tzw. grupę funkcyjną. Do pochodnych węglowodorów zaliczamy m.in. alkohole. 2. Wzór ogólny alkoholi: R -- OH...poleca85%
Chemia

Sole wokół nas

Zastosowanie soli Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wielu innych. ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SOLI: AZOTANY: Niektóre azotany...poleca85%
Chemia

Zastosowanie soli

Sole znalazły liczne zastosowania, przede wszystkim jako nawozy sztuczne, a ponadto w budownictwie, komunikacji, w przemyśle spożywczym i wielu innych. ZASTOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH SOLI AZOTANY Niektóre azotany znalazły szerokie...poleca85%
Chemia

Sole

SOLE Chemia zajmuje się opisem właściwości substancji i przemianami ładnych substancji w inne. Każda substancja ma szereg właściwości ( cech), które pozwalają na jej rozpoznanie i odróżnienie od innych substancji. Można się skupić na wielu...poleca85%
Chemia

Sole wokół nas

Znaczenie soli w życiu człowieka Sole mają bardzo duże znaczenie w życiu człowieka. Można je spotkać nie tylko na lekcji chemii czy w laboratorium, ale także w codziennym życiu, i nie chodzi tu tylko o chlorek sodu zwany potocznie solą...poleca85%
Chemia

Role soli w życiu człowieka

Zastosowanie soli Wiele soli odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Oto przykłady: Chlorek sodu - NaCl NaCl jest najbardziej znaną solą, w życiu codziennym zwaną solą kuchenną. Jest substancją białą, stałą, o słonym smaku, budowie...poleca72%
Chemia

Sprawdzian sole wraz odpowiedziami

Pobierz załącznikpoleca84%
Chemia

Zastosowanie soli - tabele

Azotany Niektóre azotany znalazły szerokie zastosowanie jako cenne nawozy mineralne, niektóre jako materiały wybuchowe lub ich składniki, niektóre w lecznictwie, w fotografii. Azotany występują w przyrodzie jako minerały. Azotan (III)...poleca84%
Chemia

Powstawanie soli - reakcje

1. kwas + zasada = sól + woda 2. metal + kwas = sól + wodór 3. tlenek metalu + kwas = sól + woda 4. tlenek kwasowy + zasada = sól + woda ** 5. tlenek kwasowy + tlenek metalu = sól ** 6. metal + niemetal = sól * 7. sól I + sól II = sól III !...poleca82%
Chemia

Dysocjacja elektrolityczna

Dysocjacja elektrolityczna – inaczej zwana jonową. Jest to rozpad cząsteczek wody na jony pod wpływem wody. Dysocjacji elektrolitycznej ulegają cząsteczki związku o wiązaniu jonowym lub atomowym spolaryzowanym. Dysocjacja elektrolityczna nadaje...poleca84%
Chemia

Kartkówka z nazewnictwa soli

kartkówka w załącznikupoleca82%
Chemia

Metody otrzymywania soli

1. METAL + NIEMETAL ----> SÓL BEZTLENOWA (sól kwasu beztlenowego) Jest najprostszy sposób otrzymywania soli beztlenowych. Należy jednak pamiętać, iz nie wszystkie metale przereagują w powyższej reakcji. Chodzi tu głównie o metale szlachetne...poleca84%
Chemia

Sole i ich zastosowanie

Sole są substancjami jonowymi . Są to związki o wzorze ogólnym Mn Rm przy czym M - oznacza metal , a R - resztę kwasową . Sole można otrzymać wieloma sposobami , wsród których najważniejszymi są : 1. zasada + kwas » sól + woda np: NaOH + HCl+H2O...poleca82%
Chemia

Sole i ich zastosowanie

1. Sole - związki chemiczne będące połączeniem atomów metali z resztą kwasową, gdzie z cząsteczki zasady zostały wyparte grupy wodorotlenowe, a z cząsteczek kwasów atomy wodoru, powstają w trakcie zobojętniania( neutralizacji) kwasów i...poleca82%
Chemia

9 metod otrzymywania soli

1) Metal + kwas----> sól + wodór 2) Tlenek metalu + Kwas----> sól + woda 3) Kwas + Wodórotlenek----> sól + woda 4) Metal + niemetal---> sól kwasu beztlenowego 5) Tlenek metalu + bezwonnik kwasowy---> sól 6) Zasada (Wodorotlenek) + bezwonnik...poleca83%
Chemia

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji odczynu roztworu, który...poleca83%
Chemia

Reakcje soli czyli jak powstaja sole??

W reakcjach kwasów z zasadami jony H łączą się z jonami OH- reakcja ta nosi nazwę reakcji zobojętniania. Otrzymywanie soli: Kwas zasada = sól woda Kwas tlenek metalu = sól woda Kwas metal = sól wodór Bezwodnik zasada = sól...poleca84%
Chemia

Zastosowanie i właściwości niektórych soli

Właściwości i zastosowanie wybranych soli. Sole, związki zawierające w cząsteczce kation (kationy) metalu (lub grupę NH4 ) i anion (aniony) reszty kwasowej. Na ogół krystaliczne ciała stałe o budowie jonowej i wysokiej temperaturze topnienia....poleca78%
Chemia

Sposoby otrzymywania soli

SOLE to związki chemiczne złożone z atomów i reszt kwasowych. 5 SPOSOBÓW OTRZYMYWANIA SOLI (na poziomie szkoły podstawowej / gimnazjum) 1. metal + kwas = sól + wodór Przykłady : Mg + 2HCl ----> MgCl2 + H2↑ - chlorek magnezu Mg +...poleca84%
Chemia

Zastosowanie soli w życiu codziennym

Sole. Są to związki o wzorze ogólnym MnRm, Mn(HkR)m lub [M(OH)k]nRm, przy czym M oznacza metal, a R -resztę kwasową.. Otrzymywanie. Sole można otrzymywać wieloma sposobami, wśród których najważniejszym i są: 1. zasada + kwas = sól + woda, np....