profil

Sole

poleca 85% 663 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Sól.-jest bezbarwnym cialem stałym o budowie krystalicznej,słonym smaku,bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie-to związek chemiczny o nazwie chlorek sodu i wzorze sumarycznym NaCl.Sole so to związki chemiczne, których cząsteczki zawierają atom (lub atomy) metalu (M) lub grupe amonową (NH4) oraz resztę kwasowa (R).-MR- Cl-chlorowodorowy| S 2-siarkowy| SO4 2- siarkowy(VI)| SO3 2- siarkowy(IV)| NO3- azotowy(V)| CO3 2- węglowy| PO4 3-fosforowy(V)| Na2- sodowy; beztlenowe-ek(chlorowodorowy, siarkowodorowy); tlenowe-an. Dysocjacja jonowa soli ? rozpad kryształu soli na kationy metalu i aniony reszty kwasowej pod wpływem cząsteczek wody. Sole rozpuszczalne w wodzie należą do elektrolitów. Reakcja zobojętniania- ręakcja pomiędzy kationami wodoru H i anionami wodorotlenkowymi OH-, w czego wyniku powstaje obojętna cząsteczka wody. Metal kwas ? sól wodór /| Aktywność chemiczną metali określa się na podstawie możliwości wyparcia wodoru z roztworu kwasu przez dany metal.Metale znajdujące się w szeregu poniżej wodoru są od niego mniej aktywne i nie wypierają go z roztworu kwasu. Są to metale szlachetne.

Podoba się? Tak Nie
Rozkład materiału