profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Składniki DNApoleca85%
Biologia

Białka

Cechy organizmów zależy głównie od białek . Z kolei informacje o budowie białka sa zapisane w materiale genetycznym każdej komórki , a ściślej – w genach . Komórki zawierają określona ilość materiału genetycznego . W komórce człowieka najwięcej...poleca83%
Biologia

Genetyka

Budowa DNA Cząsteczka DNA ma strukturę podwójnej helisy (spirali) głównie prawoskrętnej. Każda pojedyńcza nić to długi łańcuch nukleotydów połączonych ze sobą ścisłymi wiązaniami wodorowymi kowalencyjnymi. Obie nici połączone są ze sobą...poleca85%
Biologia

Realizacja informacji genetycznej w biosyntezie białka.

Właściwości poszczególnych białek każdego organizmu są zaszyfrowane w kwasach deoksyrybonukleinowych (DNA) genów jądra komórkowego. Jednostką materialną, decydującą o przekazywaniu poszczególnych dziedzicznych właściwości organizmu jest gen....poleca89%
Biologia

Sekwencja nuleotydów

We wszystkich organizmach występują miliony białek , a każde z nich jest zbudowane z aminokwasów . Informacje o tym , jaka jest kolejność poszczególnych aminokwasów w białku , są zaszyfrowane w DNA. Właściwości kodu genetycznego – sposób zapisu...poleca85%
Biologia

Rola, niedobór i nadmiar białka

1. Białka pełnią funkcję: a)strukturalne - które sa związane z budową nowych i odbudową uszkodzonych komórek b)funkcjonalne: - sterowanie procesami metabolicznymi (enzymy komórkowe) - trawieniepoleca85%
Chemia

Białka

Białka [inaczej polipetydy], są to wielocząsteczkowe związki organiczne składające sie z długich łańcuchów połączonych ze sobą aminokwasami, które są związkami organicznymi zawierającymi w cząsteczcepoleca83%
Chemia

Białka

Budowa białek Białka podobnie jak wielocukry, są polimerami naturalnymi. W odróżnieniu od wielocukrów białka zbudowane są z różnych „cegiełek” tzw. Reszt aminokwasowych: H Z O Zpoleca85%
Biologia

Białka

Białka to związki wysokocząsteczkowe zbudowane z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi tworzącymi się między grupą karboksylową jednego aminokwasu i grupą aminową kolejnego aminokwasupoleca85%
Biologia

Białka

Białka -podstawową jednostką strukturalną jest aminokwas glicyna. W skład aminokwasu wchodzi gr. aminowa i kwasowa (karboksylowa). Gdy grupa aminowa jednego aminokwasu łączy się z grupa