profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj kulturę średniowiecznej Europypoleca80%
Historia

Schyłek Średniowiecza.

Schyłek Średniowiecza. <BR>Zmierzch Średniowiecza to formuła prosta ,ale najpierw należy się zastanowić nad paroma sprawami. Czy chodzi po prostu o takie stwierdzenie, że każda epoka kiedyś zaczyna się, przezywa okres wzrostu, stabilności...poleca83%
Historia

Kultura, nauka i oświata w średniowieczu

ŻYCIE UMYSŁOWE W POLSCE ŚREDNIOWIECZNEJ Szkoły. Polska z przyjęciem chrześcijaństwa weszła w krąg oddziaływania kultury zachodniej. Przybywające z Włoch, Francji i Niemiec duchowieństwo przywoziło i sprowadzało łacińskie księgi, przede wszystkim...poleca84%
Historia

Kultura późnego średniowiecza

Kultura późnego śedniowiecza - W XV w. rozwijała sie wymiana handlowa z krajami Bliskiego Wschodu na handlu ktore bogaciły się przede wszytkim miasta północnych Włoch: Wenecja, Florencja, Mediolan, Genua, i Piza. - Budowle stylu gotyckim...poleca85%
Historia

Opisz i oceń zmiany, które nastąpiły w kulturze Europy Zachodniej w okresie późnego średniowiecza.

Opisywane przeze mnie zmiany obejmą późne średniowiecze czyli XIV i XV w. w Europie Zachodniej kończąc na wschodzie, na Niemczech. Opiszę zmiany w kulturze czyli sztuce, literaturze oraz zmiany w społeczeństwie mające wpływ na kulturę....poleca85%
Język polski

Średniowiecze

.), jego rozkwit (XI-XIII w.) i schyłek (XIV-XV w.). Wspólne cechy średniowiecza to m.in.: feudalny system społeczny, słaby rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, a także dominacja światopoglądu religijnego.poleca84%
Język polski

Przegląd epok od Średniowiecza do Pozytywizmu

Praca w formie tabeli, wszystko w załącznikach .docpoleca81%
Historia

Europa u schyłku Średniowiecza.

XVw jest zaliczany jako koniec epoki średniowiecza . W krajach zachodniej Europy zachwiała się struktura społeczeństwa oparta na systemie lennym. Przyczyniło się do tego wiele zdarzeń, m.in. epidemiapoleca85%
Muzyka

Średniowiecze , Muzyka Średniowiecza

średniowiecze (do XI w.), jego rozkwit (XI-XIII w.) i schyłek (XIV-XV w.). Wspólne cechy średniowiecza to m. in. : feudalny system społeczny, słaby rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, a takżepoleca83%
Wiedza o kulturze

Sztuka Średniowiecza

przez nich za czasy przejściowego upadku kultury. Ze względu na ogół przemian wyróżnia się: wczesne średniowiecze (do XI w.), jego rozkwit (XI-XIII w.) i schyłek (XIV-XV w.). Sztuka średniowiecza