profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozwój nauki i technikipoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na problemy globalne, a wiec w mniejszym lub większym stopniu dotyczące całej ludzkości. Na rodzące się problemy...poleca84%
Język polski

Dynamiczny rozwój nauki i techniki – szansa czy zagrożenie życia na ziemi.

Ostatnio coraz częściej nurtuje mnie pytanie, czy to dobrze, że w ostatnich stuleciach nastąpił tak szybki rozwój techniki i nauki? Bardzo długo się nad tym zastanawiałem, ale nie mogłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Postanowiłem, więc że...poleca83%
Język polski

Czy odkrycia naukowe przyniosły ludziom więcej dobra, czy też zła? - rozprawka.

Czy odkrycia naukowe przyniosły ludziom więcej dobra, czy też zła? Pozwolę sobie rozpocząć od słów Jeana-Paula Sartre: "Potrzeba jest matką wynalazków, ale również babką próżniactwa.". Wynalazki zdecydowanie ludziom się przydały - różnorodne leki...poleca85%
Historia

Podział współczesnego świata na rozwiniętą północ i zacofane południe. na czym polegają gospodarcze problemy.

Jest to moja praca zaliczeniowa z historii gospodarczej. Mam nadzieję, że komuś pomogępoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

chleb i inną żywność. Ten referat jest zbyt krótki, żeby omówić wszystko dokładnie, chciałem tylko zasygnalizować najważniejsze problemy współczesnego świata .poleca85%
Geografia

Problemy globalne.

- degradacja środowiska przyrodniczego; - zagrożenia związane z globalnymi zmianami klimatu; - deficyt wody; - eksplozja ludnościowa; - wzrost bezrobocia; - przeludnienie miast; - zjawisko głodupoleca85%
Geografia

Problemy współczesnego świata

Problemy współczesnego świata Jak długo istnieje świat istniały różne problemy , jednak w XX i XXI w. są one szczególnie ostre. Niektórzy nazwali wiek XX „ cywilizacją śmierci ”,inni nie chcą się zpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Problemy współczesnego świata

trudno mu sprostać. Problemy współczesnego świata można rozpatrywać na różnych płaszczyznach: ekonomicznej, społecznej, politycznej, kulturalnej czy ekologicznej. Ciągłym tematem nagłośnianym przez