profil

Wybierz przedmiot
Teksty 12
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Różnorodność gatunkowapoleca85%
Biologia

Zanikanie róznorodności gatunkowej

Przyczyna zanikania różnorodności gatunkowej jest działalności człowieka, prowadząca do zanieczyszczenia i przekształcania środowiska. Działalności powoduje między innymi . zbyt dużą i szybką eksploatację zasobów przyrody, produkcja toksycznych...poleca85%
Biologia

Człowiek i środowisko

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca85%
Biologia

Bioróżnorodność gatunkowa

Bioróżnorodność – w najprostszym ujęciu: rozmaitość form życia wraz z cała ich zmiennością na poziomie genów, gatunków i ekosystemów, w skali Ziemi lub bliższych jednostek biogeograficznych. Według definicji przyjętej oficjalnie prze – Konwencję...poleca84%
Biologia

Bioróżnorodność i sposoby jej ochrony na terenie Małopolski

Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) = różnorodność gatunkowa, bioróżnorodność - nie jest sumą wszystkich ekosystemów, gatunków i ras zwierząt, roślin dziko żyjących i udomowionych, lecz jest cechą określającą zróżnicowanie między tymi...poleca85%
Biologia

Ściąga z ekologii

Składniki: Ekosystem biocenoza -rośliny -zwierzęta -grzyby -protisty -bakterie biotop -woda -klimat -energia słoneczna -podłoże Biotop to środowisko nieożywione, w którym funkcjonują organizmy biocenoza to ogół wszystkich organizmów żyjących na...poleca87%
Biologia

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa?

Tylko nieliczni z nas są świadomi tego, że zanieczyszczanie i przekształcanie środowiska naturalnego doprowadza do zmniejszania różnorodności gatunkowej. Wymieranie poszczególnych osobników na początku da się zastąpić innym gatunkiem np. w...poleca87%
Biologia

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa?

Większość zwierząt i roślin przystosowała się do życia w określonych typach środowisk, które są ogólnie nazywane ekosystemami. Pomiędzy żyjącymi tam organizmami istnieją skomplikowane zależności. Zniknięcie jednego gatunku z tego ekosystemu może...poleca85%
Biologia

Różnorodnośc biologiczna

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (BIORÓŻNORODNOŚĆ) ? zróżnicowanie wszystkich form życia. Obejmuje różnorodność: ? GATUNKOWĄ, czyli bogactwa roślin i zwierząt występujących na Ziemi; ? GENETYCZNĄ (wewnątrzgatunkową), czyli zróżnicowania genów zawartych w...poleca85%
Biologia

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa? - referat

Nie wszyscy ludzie nie zwracają uwagi na środowisko, które ich otacza, a skutki tych zaniedbań nie da się odwrócić. Na całym świecie zanieczyszczenia środowiska działają bardzo szkodliwie na wszystkie żyjące organizmy roślinne i...poleca80%
Biologia

Różnorodność biologiczna

Pojęcie różnorodność biologiczna oznacza bogactwo (liczbę różnych) elementów na poszczególnych poziomach organizacji przyrody oraz częstość ich występowania. Różnorodność biologiczna dzieli się na: - różnorodność gatunkowa - bogactwa roślin i...poleca84%
Biologia

Mrówki - owady społeczne

Mrówki, razem z pszczołami i osami, należą do przedstawicieli rzędu Hymenoptera. Owady te oraz przedstawiciele rzędu Isoptera – termity ( inaczej bielce )są jedynymi grupami, którym udało się stworzyć prawdziwą strukturę społeczną, a nastąpiło to...poleca84%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne

Stosunki nieantagonistyczne między populacjami polegają na tym, że żadna z nich nie ponosi strat w wyniku tego współżycia. Należą do nich: mutualizm(?), protokooperacja i komensalizm. Mutualizm Jest to ścisłe współżycie osobników dwóch...