profil

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa?

drukuj
poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa?
Większość zwierząt i roślin przystosowała się do życia w określonych typach środowisk, które są ogólnie nazywane ekosystemami. Pomiędzy żyjącymi tam organizmami istnieją skomplikowane zależności. Zniknięcie jednego gatunku z tego ekosystemu może poważnie zachwiać istniejąca w nim równowagę i prowadzić do wymierania kolejnych. Niestety ludzie niszcząc środowisko naturalne wielu gatunkom zwierząt, niszczą również ekosystem. Zanieczyszczanie i przekształcanie środowiska naturalnego może prowadzić do zmniejszenia liczebności niektórych gatunków flory i fauny, kurczenia się ich zasięgów, zmniejszania się liczby odmian roślin i zwierząt, a nawet do wyginięcia całych populacji. Przyczyną wymierania pewnych gatunków zwierząt jest przede wszystkim działalność człowieka. Chociaż tego przyczyna mogą być także katastrofy ekologiczne.


Polecasz? Tak Nie
W słownikach:
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału