profil

Zanikanie róznorodności gatunkowej

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przyczyna zanikania różnorodności gatunkowej jest działalności człowieka, prowadząca do zanieczyszczenia i przekształcania środowiska. Działalności powoduje między innymi . zbyt dużą i szybką eksploatację zasobów przyrody, produkcja toksycznych odpadów, osuszanie terenów bagiennych co zakłóca bilans wodny i prowadzi do zanikania gatunków wodnych. Na rozmnażanie gatunków a szczególni gadów, płazów, ssaków negatywnie wpływa zanieczyszczenie wód. Również zapory i progi wodne często są przeszkodą w odbyciu całego cyklu rozwojowego przez zwierzęta. Także spuszczanie do zbiorników wodnych wodnych podgrzanych przemysłowych zmienia radykalnie warunki życia organizmów wodnych. Kolejnym zagrożeniem dla organizmów jest budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu bez uwzględnienia tras wędrówek zwierząt. Na rozmnażanie i rozwój ssaków szczególnie szkodliwie wpływa zmechanizowanie prac leśnych i polowych oraz kłusownictwo . Wiele gatunków traci swoje siedlisko bo człowiek wycina lasy. Wypalanie wyschniętych traw powoduje śmierci wielu gatunków roślin i zwierząt. Do zaniku różnorodności gatunkowej przyczyniają sie także kwaśne deszcze.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: