profil

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa? - referat

poleca 85% 272 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nie wszyscy ludzie nie zwracają uwagi na środowisko, które ich otacza, a skutki tych zaniedbań nie da się odwrócić.

Na całym świecie zanieczyszczenia środowiska działają bardzo szkodliwie na wszystkie żyjące organizmy roślinne i zwierzęce. Prowadzi to do wyginania gatunków, czyli do zmniejszenia różnorodności biologicznej. Bioróżnorodność ma duże znaczenie dla wszystkich ludzi z wielu ważnych powodów. Ziemskie środowisko ma bardzo duże bogactwo i różnorodności gatunkowej, które powstały, gdy pierwszy człowiek postawił na glebie stopę i zauważył, że nie jest sam na ziemi, lecz są jeszcze z nim wiele rośliny i zwierzą różnorodnych gatunków. Trzeba je zachować dla następnych pokoleń życia. Po drugie człowiek korzystał, korzysta i będzie korzystał przez wieki. Pozyskuje z niej wiele surowców i dóbr. Po trzecie urok i piękno przyrody nie ma ceny, człowiek zachwyca się nią i trzeba ją szanować. Nie można zapomnieć także o znaczeniu przyrody i rośli, które dostarczają nam tlen i pokarm. Gdy zaczną zanikać gatunki rośli straty będą bardzo duże i nie odwrotne. Wymieranie gatunkowe najczęściej jest spowodowane działalnością człowieka, prowadzącą do zanieczyszczenia i przekształcenia środowiska naturalnego. Do zanikania gatunków wodnych prowadzą działalności takie jak: produkowanie toksycznych dla wody odpadów, osuszanie terenów bagiennych, co zakłóca bilans wody. Zapory i progi wodne nie umożliwiają odbycia całego cyklu rozwojowego zwierząt, a szczególnie płazom, gadom i ssakom, lecz największym problem wód są zanieczyszczania produkowane przez wiele fabryk, a później wylewane do zbiorników wodnych. Następnym zagrożeniem dla organizmów jest budowanie autostrad i dróg szybkiego ruchu bez uwzględnienia tras wędrówek zwierząt. Pod kałami samochodów giną gady i płazy, które nie mają możliwości i dotarcia do miejsc swojego rozrodu. W lasach pracuje wiele maszyn, a także kłusownicy, którzy zabijają leśną zwierzyną są największym zagrożeniem dla rozmnażania i rozwoju ssaków. Masa zwierząt traci swoje domy, ponieważ ludzie wycinają lasy pod pola i ścinają drzewa, by uzyskać papier.

Do dość dużego zaniku różnorodności przyczyniają się także kwaśne deszcze, efekt cieplarniany i rozrzedzenie ozonowe. Rozrzedzenie ozonowe powstaje w najwyższych warstwach atmosfery. Tam znajduje się ozon tworzący warstwę wokół ziemi. W ostatnich kilku latach warstwa ozonu zmniejsz się dzięki gazom, które go rozkładają. W miejscach, gdzie występują rozrzedzenia ozonowe, czyli dziury ozonowe, przenika promieniowanie ultrafioletowe, które jest bardzo niebezpieczne dla ludzi i wszystkich organizmów. Ochrona bioróżnorodności stała się najważniejszym zagadnieniem, które omawiano na konferencji w Rio de Janeiro. Prawie wszystkie kraje zobowiązały się do ochrony wszelkiej bioróżnorodności gatunkowej. W całej Polsce stosuje się najróżniejsze formy ochrony przyrody. Parki narodowe są najwyższą formą ochrony przyrody na ściśle określonym obszarze. Ochronie podlega cała znajdująca się w granicach parku przyroda ożywiona i nieożywiona, a także wartości historyczne i kulturowe. Na obszarze parku rosną unikatowe okazy starych drzew, gatunków roślin naczyniowych, gatunków mszaków, grzybów. Z rzadkich roślin - obuwik, kosaciec syberyjski, arnika górska. Z osobliwości - konik leśny, bóbr europejski, bocian czarny, orzeł krzykliwy, orzeł bielik.

Świat porasta ponad 275 000 różnych gatunków roślin, od maleńkiego planktonu, widocznego jedynie pod szkłami mikroskopów, po wielkie, rosnące do ponad 100 metrów wysokości drzewa. Rosną niemal wszędzie - na lądzie i w morzu, na równinach i szczytach gór, a nawet na pustyniach i śnieżnych pustkowiach. 40% lądów pokrytych jest lasami i trawami. Rośliny są bardzo piękne, a czasem zabójcze, lecz musimy je chronić o dbać o nie, bo bez nich nie istniałoby życie na ziemi.

Obecnie szczególny nacisk wywiera się na ochronę naturalnych siedzisk zagrożonych gatunków. Wszędzie dąży się do odnowienia przyrody i ich dóbr.

Środowisko i wszystkie otaczające nas organizmy są nieodłączną częściom naszego życia i musimy o nie jak najlepiej dbać i szanować je.

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Komentarze (1) Brak komentarzy

super potrzebny mi był tylko kawałek ale go znalazłam:) dzieki:)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata