profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozmieszczenie równomierne

poleca76%
Biologia

Struktura przestrzenna

Struktura przestrzenna określa sposób rozmieszczenia osobników danej populacji w obrębie siedliska, co uwarunkowane jest przez biologię gatunku oraz zasoby środowiska. W obrębie tej przestrzeni występują różne typy rozmieszczenia osobników: równomierne, losowe i skupiskowe: – Rozmieszczenie równomierne w warunkach naturalnych występuje rzadko. Uwarunkowane jest jednorodnością środowiska, która sprawia, iż odległości między osobnikami są w miarę jednakowe. U roślin przykładem jest...poleca85%
Biologia

Populacja

Populację tworzą osobniki należące do jednego gatunku, występujące na określonej przestrzeni w danym czasie. Osobniki populacji mogą się swobodnie krzyżować, dając płodne potomstwo. Miejsce, w którym występuje populacja nazywamy siedliskiem. Każdy...poleca85%
Geografia

Struktura zawodowa

mozliwosci znalezienia pracy: - niskie kfalifikacje zawodowe - przekroczenie wieku 40-45 lat - mala mobilnosc zawodowa i przestrzenna - biernosc osobista - brak bodzcow materilanych i pozamaterlianych do podjecia pracy. - mozliwoscpoleca84%
Biologia

Kwas DNA- budowa i struktura

Temat: Kwas DNA- jego struktura i budowa. GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmów.Nośnikiem informacji genetycznej jest dwu niciowe DNA, a modelpoleca83%
Biologia

Przestrzenna organizacja komórki.

); główka-część hydrofilowa(rozpuszcza się w wodzie), ogonek-część lipofilowa (rozpuszcza się w tłuszczach) b/ struktura błony komórkowej w 1970r. Sanger i Nickolson opracowali model budowy-modelpoleca88%
Biologia

Woda, białka, cukry - załączniki

, chromoproteiny [hemoglobina], metaloproteiny, fosfoproteiny [kazeina]. STRUKTUR PRZESTRZENNA Z BIAŁEK: I rzędowa struktura (pokazuje kolejność aminokwasów w białku) [wiązanie pertydowe], II rzędowapoleca85%
Biologia

Populacja

powierzchni określa się jako zagęszczenie. Właściwości populacji - liczebność, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa, rozprzestrzenianie się i struktura przestrzenna . Rozrodczość - to