profil

Struktura zawodowa

poleca 85% 564 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

58,6% ludnosci w Polsce (jeden z najwyzszych wskaznikow w Europie) jest w wieku produkcyjnym, 27,6 % stanowia dzieci i mlodziez w wieku przed produkcyjnym, ok 18,8% to ludnosc w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osob w wieku produkcyjnym przypada 70 osob w ieku nieprodukcyjnym.

Okolo 25% ludnosci polskiej czynnej zawodowo pracuje w przemysle.
Powojenna strukture zatrudnienia w POlsce charakteryzuje systematyczne zmniejszanie liczby zatrudnionych w rolnictwie i lesnictwie. W rolnictwie pracuje obecnie 27% ludnosci.
Pozytywnym zjawiskiem w Polsce jest wzrost liczby osob pracujacych w uslugach (handel, gospodarka komunalna, bankowosc, osiwata) - okolo 70% ogolu zatrudnionych.

Sekcja jest jednostka podzialu wg EKD i obejmuje min.: transport, gospodarke magazynowa i lacznosc. Duze inne jednostki podzialu wg EKD to : dzialy, np : transport ladowy, transport rurociagami, grupy, np przewozy ladunkow transportem kolejowym normalnotorowym.

Tylko 7% Polakow ma wyzsze wyksztalcenie Ok. 30% - srednie, 2,6% -policealne, szkoly zawodowe - 26%, podstawowe - 34%. Szkoly podstawowej nei ukonczylo 6%.


Okres transformacji ustroju gos. Polski przyniosl m.in wzrost bezrobocia. W roku 1994 nastapila poprawa sytuacji na rynku pracy. Liczba bezrobotnych okreslana na podstawie wskaznika BAEL jest mniejsza o ok 350-340 tys niz wykazuja rejestracje.

Stopa bezrobocia wynosci 11%. Rejonowe Biura Pracy kieruja bezrobotnych do pracy stalej, sezonowej, interwencyjnej lub robot publicznych, Spadek stopy bezrobocia swiadczy o tendencjach rozwojowych kraju.

Podstawowe przyczyny ograniczajace mozliwosci znalezienia pracy:
- niskie kfalifikacje zawodowe
- przekroczenie wieku 40-45 lat
- mala mobilnosc zawodowa i przestrzenna
- biernosc osobista
- brak bodzcow materilanych i pozamaterlianych do podjecia pracy.
- mozliwosc zarobienia w tzw. szarej strefie gospodarki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata