profil

Kwas DNA- budowa i struktura

poleca 84% 1548 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Kwas DNA- jego struktura i budowa.

GENETYKA to nauka badająca dziedziczność i wynikające z tego zmienianie się organizmów.Nośnikiem informacji genetycznej jest dwu niciowe DNA, a model struktury przestrzennej odkryli w 1953r. Watson i Crick.
DNA zbudowany jest z 4 prostszych jednostek ,zwanych nukleotydami : adeninowego (A) , tyminowego (T) ,guaninowanego (G),cytozynowego (C). Każdy nukleotyd zbudowany jest z odpowiedniej zasady azotowej (A,T,G,C), połączonym z pięciowęglowym cukrem –deoksyrybozą –oraz z resztą kwasu fosforowego (P).W większości wypadków DNA złożony jest z 2 nici leżących naprzeciwko siebie, przy czym każda nić to długi łańcuch nukleotydów (DNA jest więc dwuniciowym polinukleotydem ). Nici są ze sobą połączone wiązaniami wodorowymi. Wiązania te powstają miedzy parami zasad azotowych wg bardzo prostych reguł wynikających ze struktury tych zasad. Tak więc adenina zawsze łączy się z tyminą, zaś cytozyna z guaniną.W ten sposób jedna nić DNA wyznacza budowę drugiej nici, mówimy zatem że dwie nici są komplementarne, czyli wzajemnie się uzupełniające. Ze względu na formę przestrzenną dwuniciowa cząsteczka DNA nosi nazwę podwójnej helisy. Pod takim tytułem Watson wydał wspomnienia o odkryciu budowy DNA.
Replikacja DNA zachodzi, kiedy 2 nici się rozchodzą i do każdej dobudowywana jest jej odpowiednia druga połowa. Z jednej cząsteczki powstają dwie –takie same jak wyjściowa, czyli połowa nowej cząsteczki pochodzi ze starej cząsteczki DNA, połowa zaś jest dobudowywana. Proces ten nosi nazwę replikacji semikonserwatywnej,co oznacza,ze jedna nić każdej cząsteczki DNA jest stara,druga natomiast nowa. Ze względu na kompletarność zasad łatwo stwierdzić, co powstaje w wyniku replikacji. W rzeczywistości replikacja DNA w organizmie wymaga udziału bardzo wielu białek, a rozpoczęcie procesu jest bardzo ściśle regulowane.
Ogólna budowa DNA jest taka sama w całym świcie ożywionym.Zawsze występują 4 nukleotydy i niemal zawsze cząsteczki DNA są dwuniciowe Odmienne u różnych organizmów są liczba i wielkość cząsteczek DNA, miejsce występowania w komórce oraz kolejność (sekwencje) nukleotydów w DNA. Łańcuch nici DNA zawiera informację genetyczną o kolejności aminokwasów w białkach kodowaną w postaci trójek nukleotydowych odpowiadających odpowiednim aminokwasom podczas syntezy białka. Nazywamy to kodem genetycznym.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata