profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje zwierząt hodowlanychpoleca83%
Geografia

Przestrzenne zróżnicowanie hodowli zwierząt w Polsce.

Zwierzęta hodowlane i główne cele chowu: • Bydło – mleko, mięso • Trzoda chlewna – mięso, tłuszcz • Owce – wełna • Konie – siła pociągowa • Kozy – mleko • Kury – jaja, mięso • Kaczki i gęsi – mięso, pierze • Króliki – mięso, futerka •...poleca79%
Geografia

Rolnictwo Polski

Warunki naturalne rozwoju rolnictwa w Polsce wykazują duże przestrzenne zróżnicowanie i ogólnie ocenia się je jako średnio sprzyjające. Ocena warunków naturalnych rolnictwa wynika z następujących