profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rewolucja przemysłowa w Europie w XIX wiekupoleca76%
Historia

Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku.

Problemy demograficzne Druga połowa XIX wieku stanowiło okres, w którym przemiany obejmowały wszystkie dziedziny życia i następowały w szybkim tempie. Świat zmieniał się równie szybko pod względem demograficznym. Tylko w ciągu XIX stulecia...poleca85%
Historia

Wiek XIX wiekiem przemian

Wiek XIX w Europie można uznać za wiek wielkich przemian. Ład ustalony na kongresie wiedeńskim 1815r. nie przetrwał długo, a Wiosna Ludów 1848-1849 była początkiem wielkich przemian społecznych oraz politycznych, które następowały stopniowo....poleca89%
Historia

Rewolucja w Europie

REWOLUCJA W EUROPIE W XIX wieku Europa zmieniała się w zaskakująco szybkim tempie. Zakładano nowe miasta powstawały coraz to bardziej zaawansowane techniczne fabryki, huty, linie kolejowe. Wszystko zaczęło się w drugiej połowie XVIII wieku w...poleca80%
Historia

Najważniejsze przemiany polityczno–gospodarcze i społeczne na świecie w XIX wieku.

w drugiej połowie XIX wieku charakteru eksplozji demograficznej. W tym okresie liczba ludności świata wzrosła z 1100 mln. Do 1500 mln. Zjawisko wzrostu liczby ludności spowodowane było głębokimipoleca90%
Historia

Czy zgadzasz się z tezą, że pod względem gospodarczo-społecznym Polska straciła wiek XIX.

patrymonialne. W połowie XIX wieku rozdrobnienie gospodarstw chłopskich było bardzo duże - ok. pięciohektarowe. Dopiero w pierwszych dziesięcioleciach drugiej połowy XIX wieku w Galicji zaczętopoleca84%
Historia

Dlaczego przemiany w nauce i technice na przełomie XIX i XX wieku nazywamy rewolucją

metody produkcji i jej organizacja, co pociągnęło za sobą doniosłe zmiany społeczne . Tempo przyrostu ludności nabrało w drugiej połowie XIX wieku charakteru eksplozji demograficznej. W tym okresiepoleca79%
Historia

Nauka, technika, kultura na przełomie XIX/XX wieku

szeregiem przeobrażeń, w wyniku których zmieniły się metody produkcji i jej organizacja, co pociągnęło za sobą doniosłe zmiany społeczne . Tempo przyrostu ludności nabrało w drugiej połowie XIXpoleca82%
Historia

Antagonizmy między mocarstwami na przełomie wieku XIX i XX

politycznym, który stawiał sobie za cel zjednoczenie Słowian. W drugiej połowie XIX wieku panslawizm stał się zorganizowanym ruchem popieranym przez carat rosyjski. Ruchy nacjonalistyczne wystąpiły