profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rewolucja lipcowa we Francji przebiegpoleca89%
Historia

Rewolucja lipcowa (II Republika, II Cesarstwo)

Rządy Karola X · Król Ultras przeciwnik konstytucji i liberalizmu · Uchwala ordonans przewidujący odszkodowania pieniężne dla emigrantów za utracone podczas rewolucji dobra ziemskie; na ten cel przeznacza specjalne podatki, budzi niezadowolenie...poleca85%
Historia

Francja w latach 1814-1849

Francja w latach 1814-1830. Francja po roku 1814 przeżywała niezwykle bujne koleje losu. Dowodem jest to, że ten okres od roku 1814 do 1958 w przypadku Francji można podzielić na 9 podokresów. W żadnym innym państwie nie można w ciągu zaledwie...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

). Gwarantuje też prawa i określa obowiązki obywateli. Konstytuje obowiązujące w Polsce; - Konstytuja majowa (3 maja 1791r.) - Konstytucja marcowa (1921r.) - Konstytuja kwietniowa (20 kwietnia 1935r) - Konstytucja lipcowa (22 lipca 1952r.)poleca85%
Język polski

Ogólna charakterystyka romantyzmu

historyczne  Preromantyzm w Niemczech – niesprzyjająca sytuacja wewnętrzna  Grecja przeciw okupacji tureckiej (1821)  Powstanie dekabrystów w Rosji (1825)  Rewolucja lipcowa we Francji (1830)  Wojnapoleca85%
Historia

Wiek XIX - notatki

smierzające do budowy własnego państwa 1830.07.27 – rewolucja lipcowa we Francji 1830.08. – rewolucja belgijska (w październiku powstała niepodległa Belgia) 1848 – rewolucja lutowa (3-dniowe walki uliczne zpoleca85%
Historia

Ważniejsze wydarzenia lat 1815-1913

niepodległość niepodległość Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna autonomię 1830 - rewolucja lipcowa we Francji. Belgia proklamuje niepodległość 1830-1831 - powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 1834poleca85%
Historia

Francja w latach 1815-1871

Napoleon II oddał się do niewoli. Francja została ogłoszona Republiką 4 IX 1870 roku, II Cesarstwo przestało istnieć. Kres II Cesarstwu przyniosło przejęcie kontroli nad procesem zjednoczenia Niemiec