profil

Ważniejsze wydarzenia lat 1815-1913

poleca 85% 319 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Powstanie styczniowe powstanie listopadowe Zjednoczenie Włoch Zjednoczenie Niemiec Wojna secesyjna Kongres Wiedeński

1815 - Postanowienia kongresu wiedeńskiego. Zawiązanie Świętego Przymierza
1820 - Powstania w Neapolu i Hiszpanii przeciw panowaniu Burbonów
1821-1829 - Powstanie i wojna o niepodległość Grecji
1825 - Pierwsza na świecie linia kolei żelaznej w Anglii. Powstanie dekabrystów dekabrystów w Rosji
1827 - klęska floty tureckiej pod Navarino
1829 - traktat w Adrianopolu. Grecja uzyskuje niepodległość niepodległość Serbia, Mołdawia i Wołoszczyzna autonomię
1830 - rewolucja lipcowa we Francji. Belgia proklamuje niepodległość
1830-1831 - powstanie listopadowe w Królestwie Polskim
1834 - zniesienie niewolnictwa w posiadłościach Wielkiej Brytanii. Prusy tworzą Związek Celny
1841 - konwencja londyńska o zamknięciu należących do Turcji cieśnin czarnomorskich dla okrętów obcych państw
1848-1849 - Wiosna Ludów w Europie
1848 - Rewolucja na Sycylii. Rewolucja lutowa w Paryżu. Francja proklamowana republiką. Rewolucje marcowe w Wiedniu i Berlinie, Powstanie czerwcowe w Paryżu
1849 - stłumienie rewolucji na Węgrzech
1852-1870 - Drugie Cesarstwo we Francji
1853-1856 - Wojna Krymska
1856 - Traktat w Paryżu kończy przegraną przez Rosję wojnę krymską
1859 - klęski wojsk austriackich austriackich bitwie pod Magentą i Solferino. Austria traci Lombardię
1860 - wyprawa Garibaldiego na Sycylię
1860-1861 - zjednoczenie Włoch
1861 - połączenie Mołdawii i Wołoszczyzny w Rumunię. Uwłaszczenie chłopów w Rosji
1861-1865 - wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych Ameryki
1863 - zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych. Wybuch powstania styczniowego na ziemiach polskich. Klęska wojsk Południa w bitwie pod Gettysburgiem
1866 - wojna austriacko-pruska. Klęska wojsk austriackich pod Sadową. Rozwiązanie Związku Niemieckiego. Powstanie Związku Północnoniemieckiego
1867 - cesarstwo austriackie przekształca się w Austro-Węgry
1868 - zniesienie szogunatu w Japonii, która wkracza na drogę reform
1870-1871 - wojna francusko-pruska
1870 - klęska wojsk francuskich pod Sedanem. Proklamowanie republiki we Francji
1871 - zjednoczenie Niemiec. Odnowienie cesarstwa w Niemczech. Komuna Paryska
1877-1878 - wojna rosyjsko-turecka
1878 - kongres berliński. Rumunia, Czarnogóra i Serbia uzyskują pełną niepodległość
1879 - utworzenie Ligi Agrarnej w Irlandii. Przymierze Niemiec i Austro-Węgier
1882 - Włochy przystępują do sojuszu z Niemcami i Austro-Węgrami. Powstanie Trójprzymierza
1893 - zawarcie sojuszu francusko-rosyjskiego
1899-1901 - powstanie bokserów bokserów Chinach
1904 - zawarcie sojuszu angielsko-francuskiego
1904-1905 - wojna rosyjsko-japońska
1905-1907 - rewolucja w Rosji
1907 - zawarcie sojuszu angielsko-rosyjskiego. Powstanie Trójporozumienia
1908 - Austro-Węgry anektują Bośnię i Hercegowinę
1910 - Japonia anektuje Koreę
1911-1912 - Trypolitania i Cyrenajka stają się kolonią włoską. Po wojnie domowej Maroko staje się protektoratem francuskim i hiszpańskim
1912 - pierwsza wojna bałkańska
1913 - druga wojna bałkańska

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata