profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Resocjalizacja więziennapoleca85%
Socjologia

Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako proces korekcyjny ,korygujący...poleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej.

społecznie niedostosowanego do takich form zachowania się, które są zgodne z obowiązującymi normami społecznymi. Resocjalizacja społecznie niedostosowanych jest działaniem napraw¬ czym , zmierzającym dopoleca85%
Pedagogika

Pomoc postpenitencjarna w Polsce po roku 1997 w kręgu teorii i praktyki penitencjarnej.

więźniów powrotu do przestępstwa. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem przeciwdziałającym tzw. ?recydywie? jest dobrze przeprowadzona resocjalizacja w wiezieniu, ponieważ na powrót do przestępstwapoleca85%
Pedagogika

Cele i zadania pracy penitencjarnej w zakładach karnych

Zjednoczonych czy Rada Europy, których członkiem od lat jest Państwo Polskie. Do tych najważniejszych unormowań, z których wynikają cele i zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i którepoleca86%
Pedagogika

Metody i techniki pracy wychowawczo - opiekuńczej

Metody i techniki pracy wychowawczo-opiekuńczej 1. Diagnozowanie potrzeb. Przez diagnozę penitencjarną rozumiemy ustalenie, na czym polegają przejawy negatywnych zachowań jednostki (pasywa) orazpoleca85%
Pedagogika

Historia myśli penitencjarnej

teoretycznych. Śledził on myśl penitencjarną Zachodu, ze swej strony wnosząc do niej wiele cennych koncepcji. Jego dziełem jest typologia przestępców, gdyż wychodzi on z założenia , że warunkiem