profil

Socjologia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Resocjalizacja więziennapoleca85%
Socjologia

Czym jest resocjalizacja penitencjarna ?

Resocjalizacja jest procesem zmian w obszarze osobowości człowieka. Jej celem jest zlikwidowanie lub znaczne zmniejszenie nieprzystosowania społecznego u osób, do których jest adresowana. Resocjalizację jako proces korekcyjny ,korygujący...