profil

Motyw zbrodni i kary

poleca 85% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Juliusz Słowacki William Szekspir

1. Określenie problemu

a. Różne motywy popełnianych zbrodni
b .Każda zbrodnia wpływa na osobowość bohatera
c. Różne formy kary

2. Kolejność prezentowanych argumentów:

a. Makbet jako bohater przeżywający przemianę osobowości pod wpływem zabójstwa Króla

- Osobowość rycerza średniowiecznego
- Czynniki wpływające na decyzję o zbrodni
- Zachowanie bohatera w momencie zbrodni
- Zmiana osobowości bohatera pod wpływem zabójstwa
- Sposób ukarania bohatera.

b. Obsesyjne dążenie do władzy przyczyną pogrążenia się w ciemności Balladyny:

- Przedstawienie Balladyny na początku dramatu
- Przyczyny pierwszej zbrodni
- Zło rodzi zło: postępowanie bohaterki zasługujące na potępienie, dalsze zbrodnie
- Ingerencja sił Boskich w sposób wymierzenia kary.

c. Rodion Raskolnikow jako bohater dynamiczny, jedyny przeżywający Zmartwychwstanie:

- Przyczyny popełnienia zbrodni przez Raskolnikowa
- Duchowe i fizyczne konsekwencje zbrodni.
- Wpływ Soni na spojrzenie bohatera na morderstwo i przyznanie się do winy.
- Więzienie na Syberii jako sposób ukarania bohatera
- Wpływ odosobnienia na Zmartwychwstanie bohatera.
3. Wnioski:

- Zbrodnia pociąga za sobą kolejne
- Moralność człowieka ulega destrukcji pod wpływem zbrodni
- Kara jest nieodłącznym elementem zbrodni
- Sposoby wymierzenia sprawiedliwości nie są jednakowe (drugi człowiek, Bóg, kara penitencjarna)
- Różne ujęcie motywu zbrodni i kary w wybranych epokach
- Odbicie światopoglądu epoki w mentalności bohaterów

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata