profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Psychizacja obrazupoleca92%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w „Curriculum vitae”, etapy życia bohatera lirycznego. Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa.

Karierę i twórczość Leopolda Staffa możemy porównać do prostej kreski. Nie znaczy to jednak, że było ono jednostajne. Chodzi tu raczej o rozwój jego kariery, która nigdy nie miała wahań i przez całe jego życie rozwijała się jednostajnie choć w...poleca85%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w „Curriculum vitae”, etapy życia bohatera lirycznego. Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa.

rodziców, nie jest jeszcze samodzielny, a życia uczy się przez naśladowanie innych: „stawiając krok cudzych czepiałem się szat”. W pierwszej fazie twórczości poezja Staffa , według niego samego, byłapoleca85%
Język polski

Dorastanie poety ukazane w "Curriculum vitae" etapy życia bohatera lirycznego - Leopolda Staffa.

Dorastanie poety ukazane w " Curriculum vitae " etapy życia bohatera lirycznego . Przedstaw typowe dla nich postawy i nastroje wyrażone w znanych Ci wierszach Leopolda Staffa Wiersz Staffa