profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przywilej Warcki 1423poleca88%
Historia

Szlachta,chłopi w wieku XVI

Zwiększenie zapotrzebowania na produkty rolnicze,wzrost cen ,większa opłacalność produkcji, wzrost aktywności szlachty na polu produkcyjnym , gdyż nie mogla utrzymywać się już z łupów wojennych . Szalchta zajęla się produkcją zboża i hodowlą...poleca83%
Historia

Przywileje nadane przez Władysława Jagiełłę

1388 rok-przywilej Piotrkowski. Potwierdzenie przywilejów nadanych przez Ludwika Węgierskiego(rok 1355-Buda, Koszyce-1374 rok) 1422-Przywilej Czerwiński(zakaz konfiiskaty majątku szlachty bez orzeczenia sądowego) 1423-Przywilej Warcki(przywileje...poleca84%
Historia

Chłopi XIV-XVIII wiek w Polsce. Omów społeczną, ekonomiczną i polityczną rolę chłopów na ziemiach polskich w XIV-XVIII wieku

pogarszała się coraz bardziej. W XVI wieku , w wyniku zatwierdzanych konstytucji (1501-1543) ograniczono wyjście dzieci chłopskich ze wsi. Przy wprowadzeniu nowych ograniczeń i obciążeń szlachtapoleca79%
Historia

Społeczeństwo polskie w XVI wieku - rozwój.

nie mogła być chwalona bez zgody izby poselskiej, w której skład wchodziła właśnie szlachta . Szlachta w XVI wieku bogaciła się dzięki temu, że Polska była ośrodkiem zboża w Europie. - chłopipoleca81%
Język polski

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazywano "złotym wiekiem"?

utrzymywała pokój z Turcją. Osiągnięcia władcy dotyczyły głównie spraw skarbowych i wojskowych. W XVI wieku szlachta osiągnęła całkowitą przewagę polityczną i gospodarczą nadpoleca84%
Historia

Czy słusznie wiek XVI w Polsce nazwano "złotym wiekiem"?

utrzymywała pokój z Turcją. Osiągnięcia władcy dotyczyły głównie spraw skarbowych i wojskowych. W XVI wieku szlachta osiągnęła całkowitą przewagę polityczną i gospodarczą nadpoleca84%
Historia

Jakimi dogami polska szlachta uzyskała dominującą pozycje w polityce i gospodarce w XV i XVI wieku?

. Była to szlachta nie posiadająca ziemi. W XVI w . często żyjąca w miastach i trudniąca się lichwą, kupiectwem lub rzemiosłem, z czasem wstępująca na służbę głównie u magnatów czy u zamożnej szlachty