profil

Przywileje nadane przez Władysława Jagiełłę

poleca 85% 1320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1388 rok - przywilej Piotrkowski. Potwierdzenie przywilejów nadanych przez Ludwika Węgierskiego (rok 1355 - Buda, Koszyce - 1374 rok)

1422 - Przywilej Czerwiński (zakaz konfiskaty majątku szlachty bez orzeczenia sądowego)

1423 - Przywilej Warcki (przywileje dla szlachty m.in.prawo rugowania nieposłusznych sołtysów)

1424 - Edykt Wieluński (zakaz wyznawania Husytyzmu na ziemiach polskich)

1430 do 1433 rok - przywilej Jedlńieńsko - Krakowski (potwierdza on dotychczasowe przywileje w zamian za osadzenie swojego syna na tronie polski)
Wszystkie te przywileje zostały nadane szlachcie w zamian za poparcie władzy W.Jagiełłę.

Podoba się? Tak Nie