profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przystosowanie drapieżnikówpoleca85%
Biologia

Zależności antagonistyczne

Materiał w formie prezentacji znajduje się w załącznikupoleca85%
Biologia

Drapieżnictwo

Drapieżnictwo - stosunek antagonistyczny, w którym jeden gatunek zwierząt (drapieżca) poluje na drugi gatunek (ofiarę) zabija ją, następnie zjada. 1. Każdy drapieżnik ma odpowiednie przystosowania, pozwala mu to na wykrycie ofiary, schwytanie...poleca84%
Biologia

Stosunki antagonistyczne miedzy populacjami w przyrodzie

W załączniku prezentacja w PowerPoint'cie (PPS) o stosunkach antagonistycznych miedzy populacjami w przyrodzie.poleca84%
Biologia

Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne

Stosunki antagonistyczne – jedna populacja działa na niekorzyść drugiej. a) konkurencja b) drapieżnictwo c) pasożytnictwo Stosunki nieantagonistyczne – przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga ponosi straty. a)...poleca84%
Biologia

Co to jest tolerancja ekologiczna. Na wybranych przykładach scharaktaryzuj zależności międzygatunkowe - nieantagonistyczne i antagonistyczne.

niezbędne do prawidłowego trawienia. Obok zależności nieantagonistycznych istnieją również zależności antagonistyczne . Są to takie interakcje pomiędzy osobnikami różnych gatunków, w którychpoleca85%
Biologia

Zależności międzygatunkowe - antagonistyczne

organizmów negatywnie lub też korzystne. Zależności między organizmami możemy podzielić na: Antagonistyczne Nieantagonistyczne Stosunkami antagonistycznymi nazywamy zależnosci , w których populacjapoleca91%
Biologia

Gradacja

? (destruenci) rozkładają materie organiczna na nieorganiczną, grzyby i bakterie Organizmy w biocenozie powiązane są siecią zależności pokarmowych (troficznych)możemy je przedstawić w postaci piramidy pokarmowej lub łańcucha pokarmowegopoleca85%
Biologia

Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne

Neutralizm - jedna z nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych (choć w niektórych źródłach zaliczana jest jako osobna grupa zależności ), w której jeden gatunek nie wpływa w żadenpoleca85%
Biologia

Organizmy w środowisku

przemieszczanie się osobników. Pomiędzy populacjami różnych gatunków zachodzą zależności : antagonistyczne - kiedy jeden strona odnosi korzyści a druga ponosi straty. Nieantagonistyczna-kiedy przynajmniej