profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Przesłanki procesowepoleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne

1.Pojęcie postępowania karnego i prawa karnego procesowego. Prawo karne procesowe – to zespół norm prawnych regulujących proces karny. Określają one prawa i obowiązki organów procesowych oraz innych uczestników postęp. karnego. Przepisy te...poleca85%
Prawo karne

Podstawy prawa karnego i procedury karnej - zapis wykładów

1 Prawo karne Wykład 1 11.10.02 I. Prawo karne – pojęcie i podział.  Zespół norm prawnych regulujących walkę z czynami zwanymi przestępstwami przy pomocy kar, środków zabezpieczających (stosuje się je wobec sprawców czynów zabronionych,...poleca89%
Administracja

Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu

1 Prawo karne Wykład 1 11.10.02 I. Prawo karne – pojęcie i podział.  Zespół norm prawnych regulujących walkę z czynami zwanymi przestępstwami przy pomocy kar, środków zabezpieczających (stosuje się je wobec sprawców czynów zabronionych,...poleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne notatki wykłady UR

TRYBY POSTĘPOWANIA Tryb publiczno-skargowy Zasada ŚCIGANIA Z URZĘDU Tryb PRYWATNO- SKARGOWY NACZELNE ZASADY PROCESU KARNEGO 1. Zasada PRAWDY MATERIALNEJ(zas. prawdy obiektywnej)...poleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne -wykłady obszerna ilość

obszerna ilosc wykladow ktore przesylam nam wykladowca wszysko opisanepoleca87%
Prawo

Postępowanie karne- wstęp

postępowania karnego (statyki i dynamiki): 1. Grzegorczyk, Tylman: Polskie postępowanie karne 2. Marszał: Proces karny. Przebieg postępowania 3. Grajewski 4. Lankiewicz Podręczniki dotyczącepoleca89%
Prawo

Postępowanie karne u schyłku sredniowiecza.

Proces karny - proces karny włoski: przekonanie, że każde przestępstwo narusza porządek publiczny i podlega państwowemu karaniu - zapowiedzią procesu inkwizycyjnego – postępowanie z doniesieniapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Postępowanie sądowe

. Wyróżnia się postepowanie cywilne , karne i administracyjne . Sprawy cywilne – w procesach cywilnych rozpatruje się między innymi sprawy z zakresu : * prawa cywilnego –na przykład dotyczące umów ipoleca88%
Prawo karne

Postępowanie cywilne, wymiar sprawiedliwości w Polsce- ściąga

niewinnego) - Prawo do obrony Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne , ma prawo do obrony. Może on wybrać obrońcę lub korzystać z obrońcy z urzędu - Zasada dwuinstancyjności postępowania - Zasada niezawisłości sędziowskiej