profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Preromantyzm ramy czasowepoleca83%
Język polski

Romantyzm - opis epoki

Preromantyzm Periodyzacja. Początek jest trudny do określenia. Tendencje można dostrzec już w oświeceniu. Za początek przyjmuje się datę 1789 r., a koniec 1848 (Wiosna Ludów). Rewolucja we Francji 1789 r. objęła sprawy społeczne, religijne,...poleca82%
Język polski

Romantyzm sciąga

Romantyzm - to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucjipoleca82%
Język polski

Romantyzm - informacje ogólne

, nieszczęśliwa, prowadzi często do samobójstwa. Tematy romantyczne- miłość, ojczyzna, natura, poezja. Romantyzm -nazwa epoki literackiej, która rozpoczęła się po Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) i trwałapoleca85%
Język polski

Romantyzm - czy to nas zachwyca?

twórczości romantyków, nie tylko pod względem treści, ale również formy. Bo jak jednoznacznie ocenić „Zemstę” Aleksandra Fredry i „Dziady” Adama Mickiewicza, ballady i dramaty? Romantyzm jest epoką, wpoleca83%
Język polski

Opis epoki romantyzm.

: -Litewska- A. Mickiewicz, cechy : fascynacja kultura orientu -Ukraińska- A. Malczewski, cechy : ukazywano lud i historie jako dziką i pierwotną POJĘCIA: Romantyzm : -nazwa epoki -to cechapoleca85%
Język polski

Etos romantyka i etos pozytywisty z perspektywy czytelnika naszego wieku.

przeróżnych wydarzeń politycznych i społecznych zmieniała się ogólna orientacja danej kultury oraz przyjęta hierarchia wartości. Najbardziej kontrastujące ze sobą epoki następowały zawsze kolejno po sobie