profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo pisanepoleca86%
Historia

Kilka pojęć historycznych

Diadem-ozdobna opaska z tkaniny lub szlachetnego materiału; symbol władzy królewskiej. Prawo zwyczajowe-prawo oparte na zwyczajach panujących w danej społeczności. Prawo pisane-prawo ustanowione przez państwo mające formę pisanego dokumentu....poleca85%
Prawo

Historia powszechna

PRAWO - „zagadnienia duże” 1. LEGES BARBARORUM - „ustawy” barbarzyńców, spisy praw zwyczajowych szczepów germańskich które osiedlały się w granicach Imperium Rzymskiego W IV- V w .n. e. własne państwa .(Wizygoci, ostrogoci, Burgundowie,...poleca86%
Prawo

Prawo wczoraj i dziś

Każda wspólnota ludzka stara się mieć reguły i wzorce pomagające ludziom współżyć i utrzymywać porządek; określony system wartości, niezbędny do budowy życia społecznego; przepisy, które określałyby jakie postawy i zachowania są akceptowane, a...poleca87%
Pedagogika

Dydaktyka ( wykłady i ćwiczenia)

zawierająca wszystkie ogniwa procesu nauczania i uczenia się • lekcja obejmująca kilka ogniw procesu nauczania i uczenia się • lekcja sprawdzająca postępy uczniów • lekcja służąca ukształtowaniu pojęćpoleca83%
Język polski

Portrety postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach.

, frazeologia) Korelacja – wzajemne powiązanie, współzależność pojęć , czy zagadnień TEMAT: Portrety postaci historycznych w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach. I