profil

Kilka pojęć historycznych

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Diadem-ozdobna opaska z tkaniny lub szlachetnego materiału; symbol władzy królewskiej.

Prawo zwyczajowe-prawo oparte na zwyczajach panujących w danej społeczności.

Prawo pisane-prawo ustanowione przez państwo mające formę pisanego dokumentu.

Islam-religia powstała w VII wieku, której twórcą był Mahomet.

Krucjata-wyprawa krzyżowa podejmowana w średniowieczu w celu oswobodzenia grobu Chrystusa z rąk muzułmanów.

Unia-związek dwóch lub więcej państw zawarty dla wzajemnych korzyści obu stron.

Przywilej-specjalne prawa dla szlachty uwalniające ją od niektórych obowiązków na rzecz państwa.

Hetman-tytuł wojskowy w dawnej Polsce.

Bojar-przedstawiciel szlachty rosyjskiej.

Imperium-wielkie mocarstwo, państwo dominujące w danym regionie.

Odsiecz-wyprawa wojskowa, której celem jest przyjście z pomocą oblężonej twierdzy.

Wezyr-dowódca wojskowy w państwie tureckim.

Renesans - okres w kulturze europejskiej w XV-XVI wieku, odwołujący się do kultury czasów
starożytnych. Charakteryzował się rozwojem nauki, sztuki i literatury.

Stan-grupa społeczna w średniowieczu posiadająca odrębne prawa.

Szkoła Rycerska- warszawska szkoła państwowa, o charakterze wojskowym, przeznaczona dla młodzieży
szlacheckiej, założona przez króla S. A. Poniatowskiego.

Pańszczyzna- przymusowa praca chłopów na rzecz pana w zamian za użytkowanie gospodarstwa.

Emigracja¬ -odpływ ludności poza granice kraju.

Cenzura- kontrola publikacji i widowisk przez władze ograniczająca wolność publicznego wyrażania myśli i przekonań.

Sybir- nazwa regionu w azjatyckiej części Rosji-Syberii, gdzie zsyłano uczestników powstań narodowych w Xix wieku.

Obóz koncentracyjny- miejsce uwięzienia, niewolniczej pracy i masowej zagłady ludzi.

Alianci- państwa sojusznicze walczące z Niemcami i ich sojusznikami czasie II wojny światowej.

Germanizacja- polityka Prus w okresie zaborów, mająca na celu wynarodowienie ludności polskiej na zagarniętych ziemiach.

Rusyfikacja- polityka Rosji w okresie zaborów polegająca na narzucaniu Polakom kultury i języka rosyjskiego.

Holocaust- mordowanie żydów.

Jakobini - radykalny klub polityczny założony w okresie rewolucji francuskiej 1789 roku.

Dyrektoriat - pięcioosobowy organ rządowej egzekutywy w schyłkowym okresie rewolucji francuskiej 1789 r.

Republika - sprawa publiczna; rzecz pospolita) to ustrój polityczny, w którym władza jest sprawowana przez organ wyłoniony w wyniku wyborów.

Ententa - to państwa walczące przeciw Państwom Centralnym w czasie I wojny światowej. Najważniejsze państwa wchodzące w skład ententy: Anglia, Francja, Rosja (do 1917), Belgia, Serbia, Japonia, Włochy (od 1915), Rumunia, Stany Zjednoczone (od 1917)

Trójprzymierze to tajny układ pomiędzy trzema państwami: Cesarstwem Niemiec, Królestwem Włoch i C.K. Austro-Węgier

Traktat wersalski to układ pokojowy kończący pierwszą wojnę światową podpisany przez Niemcy i państwa ententy 28 czerwca 1919 roku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata