profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Adam Stebelskipoleca85%
Historia

Archiwum Biblioteka Muzeum

Problem przechowywania archiwaliów kształtował się różnie na przestrzeni ostatnich kilku wieków. We Francji do czasów Wielkiej Rewolucji archiwa traktowano jako instytucje służące utylitarnym celom właścicieli, natomiast w bibliotekach...poleca85%
Turystyka i rekreacja

Anazliza Marketingowa Muzeum na Majdanku

-Miejsce Pamięci w Bełżcu Państwowe Muzeum na Majdanku dzieli się na dziewięć działów, wśród których wyodrębnia się: Dział Muzealny, Dział Archiwalny, Dział Edukacyjny, Dział Naukowy, Bibliotekapoleca85%
Turystyka i rekreacja

Analiza marketingowa Muzeum Na Majdanku

na Majdanku dzieli się na dziewięć działów, wśród których wyodrębnia się: Dział Muzealny, Dział Archiwalny, Dział Edukacyjny, Dział Naukowy, Biblioteka , Dział Konserwacji, Dział Ochrony Muzeum , Działpoleca88%
Historia

Powstanie Muzeum. Historia i stan obecny.

WYDAWNICTW I INFORMACJI ? PUBLIKACJE NAUKOWE PRACOWNIKÓW MUZEUM ARCHIWUM W zbiorach archiwum gromadzone są oryginalne dokumenty obozowe proweniencji niemieckiej, kopie dokumentów otrzymane z innychpoleca85%
Historia

Muzeum papiernictwa w Dusznikach Zdroju

. Zaistniała wtedy możliwość profesjonalnej organizacji muzeum - powstały działy merytoryczne: historyczne, oświatowy, biblioteka . W wyremontowanym młynie papierniczym zostały zmienione wszystkie ekspozycjepoleca85%
Geografia

Kraków - statystyki, sztuka, historia, itp...

Historii i Kultury Żydów w Polsce, Archiwum , Muzeum , Biblioteka Jagiellońska, a także Międzyuczelniany Instytut Wynalazców i Ochrony Własności Intelektualnej, Międzyuczelniany Ośrodek Interwencji i Pomocy