profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powód skargipoleca86%
Wiedza o społeczeństwie

Fikcyjna skarga na nauczyciela

XXXXXX, dn.yy.yy.yyyy Do: Dyrektora Szkoły XXx Sz. P. Jana Kowalskiego Skarga Pragnę złożyć skargę na Sz. P. mgr Krystynę Piechocką, nauczycielkę chemii. Dnia 23.09.2004 pani Piechocka, wbrew szkolnemu regulaminowi Gimnazjum nr...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Fikcyjna skarga na nauczyciela

Sz. P. XXX XXXX Skarga Pragnę złożyć skargę na Sz. P. mgr Krystynę Piechocką,