profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 2
Obrazy 0
Wideo 0

Północnoamerykańskie porozumienie wolnego handlu

poleca50%
Wiedza o społeczeństwie

Północnoamerykańskie porozumienie wolnego handlu (NAFTA)

Zawarte pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą, tworzące północnoamerykański obszar wolnego handlu, weszło w życie 1 stycznia 1994 roku. Układ NAFTA oprócz zniesienia barier handlowych reguluje kwestie związane z wymianą usług, inwestycji i ochrony własności intelektualnej, a także porusza zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i prawa pracy. Jako jedyny na świecie układ doprowadził do zintegrowania systemów gospodarczych dwóch państw wysoko rozwiniętych (USA, Kanada) z gospodarką kraju...

poleca66%
Wiedza o społeczeństwie

Organizacje międzynarodowe i procesy integracyjne w świecie

W dziejach cywilizacji od najdawniejszych czasów równolegle zachodzą procesy o przeciwstawnym charakterze: integrującym i dezintegrującym. Pierwsze z nich są wyrazem rozrostu i ekspansji, drugie zmierzają do rozpadu i zaniku. W zależności od jakości dokonujących się zmian procesy dezintegrujące i integrujące mogą mieć zarówno negatywne, jak i pozytywne cechy. W XX wieku miało miejsce wiele zjawisk o charakterze dezintegrującym, np. rozpad monarchii Austro - Węgier po I wojnie światowej,...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Cefta, Efta, Nafta, Afta

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od 1993 Czechy i Słowa-cję) dotyczy powołania do życia strefy wolnego...poleca85%
Geografia

Organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ

Państw Eksportujących Ropę Naftową (Belgrad, 1960r.) NAFTA Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Waszyngton, 1992r.) IBRD Bank Światowy (międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwojupoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Polska, Europa, Świat

charakter regionalny. Wśród nich można wymienić chociażby: Północnoamerykańskie Porozumienie o WOLNYM HANDLU ( NAFTA ) oraz Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (CEFTA). Pełną integrację jako jedyna organizuje UNIA EUROPEJSKA.poleca89%
Geografia

Nafta i OECD

zaskutkowała zwiększoną wymianą handlową wewnątrz UE, kosztem krajów trzecich, w tym Stanów Zjednoczonych i Kanady. Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu było wówczas bardzo nowatorskim układempoleca85%
Geografia

Prerie.

Północnoamerykańskie prerie pozostają najrozleglejszym obszarem trawiastym na Ziemi. Ich strefa rozciąga się na długości 300 kilometrów i szerokości 1000 kilometrów, od południowej granicy północnychpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Rola organizacji międzynarodowych.Do których org należy Polska?Jakie to ma znaczenie dla naszej gospodarki i polityki?

dotyczy towarów przemysłowych. • NAFTA - Północnoamerykańskie Porozumienie o Wolnym Handlu - swoim zasięgiem obejmuje Stany Zjednoczone, Kanadę, Meksyk. W porozumieniu zakłada się w ciągu 15 lat stopniowe