profil

Organizacje Narodów Zjednoczonych ONZ

poleca 85% 163 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych

UNICEF Fundusz Pomocy Dzieciom

FAO Organizacja do spraw Wyżywienia Rolnictwa

UNESCO Organizacja do spraw Oświaty, Nauki i Kultury

WHO Światowa Organizacja Zdrowia

UNEP Program ONZ Ochrony Środowiska (Nairobi)

UNDP Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych

EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Genewa, 1960r.)

CEFTA Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (Kraków, 1992r.)

OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Paryż, 1960)

IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy (Bagdad, 1960r.)

OPEC Organizacja Państw Eksportujących Ropę Naftową (Belgrad, 1960r.)

NAFTA Północnoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Waszyngton, 1992r.)

IBRD Bank Światowy (międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju).

IAEA Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

NATO Pakt Północnoatlantycki-jest organizacja o charakterze polityczno-wojskowym

OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

INTERPOL Organizacja, której celem jest współpraca policji w celach zapobiegania przestępczości, walki z terroryzmem, nielegalnym handlem narkotykowymi, zwalczanie międzynarodowej przestępczości.

GRUPA G-7 Grupa najbardziej uprzemysłowionych państw świata, celem grupy jest wymiana informacji w zakresie polityki gospodarczej, zbliżenia gospodarek tych państw, wzrostu gospodarczego gospodarczego stabilności walut, (Francja, Japonia, Włochy, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania,

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta