profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka spójnościpoleca84%
Administracja

Polityka rozwoju lokalnego i regionalnego dr Churski Paweł WSHE Włocławek

1.potrzeby w społeczności lokalnej. Potrzeby egzystencjalne Funkcjonowanie gospodarstw domowych, mają charakter materialny i niematerialny Powstawanie nowych placówek produkcyjno –usługowych Niematerialne – usługi odbywające się „ na...poleca91%
Administracja

Przygotowywanie projektów do UE

Reforma polityki strukturalnej – 5 projektów rozporzązeń dotyczących funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013: *projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu...poleca85%
Administracja

Prawo wykroczeń WSHE

Prawo wykroczeńpoleca90%
Administracja

Postępowanie egzekucyjne dr.Bukowski Zbigniew WSHE włocławek

Pojęcie i cel postępowania egzekucyjnego Działania administracji publicznej powinny być skuteczne. Dlatego administracja musi dysponować środkami zapewniającymi wykonanie nakazów i zakazówpoleca85%
Administracja

Prawo konstytucyjne -sesja- wshe

ZWOŁANIE I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM Sesja Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim na dzień 27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędupoleca88%
Pedagogika

Pytania na egzamin na WSHE z teorii kanclerza-metodyka

Wyjaśnij pojęcia: 1. Parametry podmiotowe- a) repertuar aktywności-zbiór czynów, które sprawca może podjąć, zmienny w czasie.(Pójście do pracy i przygotowanie się do niej w domu), b) umiejętnoścpoleca88%
Administracja

Samorząd terytorialny (wshe Włocławek dr Nowicki)

regionalnego 18. Zadania samorządu terytorialnego Przepisy ustawy określają zadania należące do szczebla podstawowego, do jednostek szczebla lokalnego i do jednostek szczebla regionalnego . Część zadań jest