profil

Teksty 10
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnegopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Fundusze strukturalne UE

Cztery fundusze strukturalne są głównymi instrumentami polityki strukturalnej Wspólnoty. Ich zadaniem jest wsparcie procesów restrukturyzacji i modernizacji gospodarek państw członkowskich poprzez nakłady w tych sektorach i regionach, które...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czego oczekujesz po wstąpieniu Polski do UE?

Zastanawiając się nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej zadajemy sobie pytanie jakie przyniesie nam ono korzyści. Często słyszymy o wzroście PKB oraz środkach z funduszy unijnych, do których Polska uzyska dostęp po akcesji do Unii, ale...poleca87%
Wiedza o społeczeństwie

Proces tworzenia Europejskiej

Proces tworzenia Europejskiej Dzisiejsza Unia Europejska jest efektem wysiłków podejmowanych przez ludzi działających na rzecz zjednoczonej Europy. UE została zbudowana na ich bardzo konkretnych osiągnięciach. W żadnej innej części świata,...poleca85%
Polityka

Polityka regionalna- terminy

Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004-2006 - dokument programowy stanowiący podstawę planowania. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w...poleca86%
Historia

Kryzys gospodarczy Zachodu

Załamanie się światowego systemu walutowego Niebezpieczeństwo wystąpienia globalnego kryzysu dostrzegali ekonomiści już w początkach lat sześćdziesiątych. Po zakończeniu II wojny światowej gospodarka amerykańska dysponowała ogromną przewagą...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Historia Unii Europejskiej

Proces integracji europejskiej, w wyniku którego powstała Unia Europejska, został zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych. Sześć państw Europy Zachodniej uznało wtedy, że niezbędnym warunkiem ich pokojowego rozwoju jest tworzenie coraz...poleca88%
Wiedza o społeczeństwie

Fundusze strukturalne unii europejskiej

1. Co to są fundusze strukturalne? W ramach polityki strukturalnej UE prowadzi działania mające służyć wyrównaniu poziomu życia pomiędzy regionami wysoko rozwiniętymi, a regionami borykającymi się z problemami, wśród krajów Unii. Nakłady,...poleca85%
Politologia

Słownik pojęć UE

Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii...poleca91%
Administracja

Przygotowywanie projektów do UE

Reforma polityki strukturalnej – 5 projektów rozporzązeń dotyczących funkcjonowania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013: *projekt rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Skróty: organizacje, pakty, partie, akcje, operacje.

SKRÓTY (organizacje, partie, akcje, operacje, pakty…) 1. ACP States – Kraje Afrykańskie, Karaibów i Pacyfiku (African, Caribbean and Pacific States) 2. AFTA – Azjatyckie Porozumienie o Wolnym Handlu (Assian Free Trade Agrement) 3. AMU –...