profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Pokolenie 68

poleca46%
Literatura

Literatura współczesna : Literatura polska

Poezja Kolumbów • Elegia o... (chłopcu polskim) (Krzysztof Kamil Baczyński) – portret chłopca jako kruchej istoty, która nie ma możliwości sprzeciwu wobec zdarzeń historycznych, wpływających na jego biografię i przekreślających szansę na normalną przyszłość. Poezja starszego pokolenia wobec wojny • Bagnet na broń (Władysław Broniewski) – wiersz-manifest napisany przed wybuchem wojny, który wzywa do ofiarnej walki o wolność ojczyzny. • Campo di Fiori (Czesław Miłosz) –...poleca85%
Język polski

Analiza wiersza Jarosława Markiewicza "Ogród"

Celem niniejszej pracy jest próba interpretacji wiersza Jarosława Markiewicza pt.: „ Ogród ”. Poeta ten należał do „pokolenia ’68”. Lingwiści tego okresu skupiają, jak poeci poprzedniej generacji, uwagę na słowie poetyckim (ich rodowód...poleca85%
Język polski

Nowa Fala - pokolenie.

NOWA FALA Nowa Fala skupiała poetów debiutujących w połowie lat 60., dla których przeżyciem pokoleniowym był Marzec 1968 i Grudzień 1970. Czasami bywa nazywana także Pokoleniem '68. O środkiem, wokół którego zaczęło się skupiać środowisko...poleca82%
Język polski

Szkoła współczesna

Według mnie współczesna szkoła jest lepsza niż szkoła dawna. Uczniowie mają większe możliwości zdobywania nauki i samokształcenia; mogą uczyć się zarówno chłopcy jaki i dziewczęta. Współczesnapoleca85%
Język polski

Problemy życia współczesnego w poezji; emigracja, wolność itp.

Literatura współczesna : Aleksander Kamiński- Kamienie na szaniec, Tadeusz Borowski- opowiadania Melchior Wańkowicz- Monte Cassino Andrzej Szczypiorski- Początek Krzysztof Kamil Baczyńskipoleca84%
Język polski

Literatura współczesna (czasy powojenne) - najważniejsze zagadnienia.. literatura współczesna ogólnie..

(Wiktor Suchowiak). Postawy wobec zagrożenia wartości w literaturze polskiej i obcej, dawnej i współczesnej „Początek” Szczypiorskiego – literatura polska , współczesna . Niektórzy Polacy zpoleca85%
Język polski

Polska literatura współczesna

również jako początek czarnych dni dla kultury i nauki polskiej. Bowiem już od wybuchu wojny, obydwaj okupanci poczęli tępić polską inteligencję, uznając ją za zbyt duże zagrożenie. Przykładem mogąpoleca84%
Język polski

Współczesna aforystyka Polska

Wojciech Wiercioch WSPÓŁCZESNA AFORYSTYKA POLSKA Aforyści polscy należą do światowej czołówki! Stanisław Jerzy Lec osiągnął ponadnarodowy rozgłos; jego Myśli nieuczesane zostały przetłumaczone