profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pedagogika krytycznapoleca85%
Pedagogika

Pedagogika - współczesne kierunki pedagogiczne

TEMAT 2 PEDAGOGIKA POZYTYWISTYCZNA Punkt 1.1 Orientacja pozytywistyczna i jej nowe odmiany: empiriokrytycyzm oraz neopozytywizm. Pojęcie pozytywizmu jest pojęciem wieloznacznym. W filozofii oznacza dążenie do stworzenia programu naukowej...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika krytyczna

Pedagogika krytyczna – jej założenia i istota Do przedstawienia istoty pedagogiki krytycznej niezbędne jest poznanie i zrozumienie jej podstaw, wśród których fundamentalne znaczenie przypisuje się filozoficznej teorii krytycznej. Źródeł owej...poleca85%
Pedagogika

Zagadnienia z wykładów

1.Geneza-pedagogika jako Nauka powstała w XIX w za Sprawą ,,ojca pedagogiki” Johann Fredricha Herberta, Był pierwszym dr. Hab. Pedagogiki, oderwał ped. Od Filozofii. Pojęcie ped. Pochodzi z Jęz. Greckiego oznacza ,,prowadzenie Chłopca”. Herbert...poleca86%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

PEDAGOGIKA OGÓLNA 1.WPROWADZENIE 1. Edukacja (łac. ex duco ? wyprowadzam) ? jest to ogól celowych i niecelowych oddziaływań, których autorem są placówki (instytucjonalne) i osoby indywidualne, które formułują zdolności życiowe (fizyczne,...poleca85%
Pedagogika

Współczesne kierunki w pedagogice

Istota kontestacji pedagogicznychpoleca85%
Pedagogika

Wspołóczesne kierunki pedagogiczne

humanistyczna Godziła ona najwyższe ideały kultury z myślą o pokoju i współdziałaniu międzynarodowym. W pedagogice naturalistyczno – liberalnej wyróżniamy następujące kierunki : 1. pedagogikapoleca82%
Pedagogika

Wspłczesne kierunki pedagogiczne

WSPÓŁCZESNE KIERUNKI PEDAGOGICZNE W PROGRAMACH EDUKACJI PEDAGOGICZNEJ. Pedagogika nie jest monolitem, ma wiele subdyscyplin. W XX wieku pojawiły się nowe nauki, kierunki , ale wiadome nie było czypoleca85%
Pedagogika

Współczesne koncepcje pedagogiczne- pytania na egzamin

Pytania na egzamin: Współczesne koncepcje pedagogiczne . 1. Pozytywizm w pedagogice (założenia filozofii pozytywistycznej). -Przypisywanie najwyższej wartości wiedzy naukowej mającej moc sprawcząpoleca80%
Pedagogika

Pedagogika ogólna

specyfikę i jedność pedagogiki i podstawowych jej problemów pomimo wielości ujęć teoretycznych. Współczesne uwarunkowania w pedagogice ogólnej to przede wszystkim rozszerzenie się zakresu zainteresowań