profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Oświata w II Rzeczypospolitejpoleca84%
Historia

Trudności i osiągnięcia odbudowy i integracji państwa 1918-1925

1. Poziom wyjściowy gospodarki Polskiej Największym problemem gospodarki było przezwyciężenie dysproporcji ziem 3 zaborów. Ziemie Polskie były powiązane przez 123 lata z 3 różnymi gospodarczymi organizacjami. Polski kapitalizm zaczęto określać...poleca81%
Historia

Nauka, oświata i kultura w II Rzeczpospolitej

Nauka. Głównymi ośrodkami nauki polskiej przed rokiem 1914 były Uniwersytet Jagielloński i Akademia Umiejętności w Krakowie oraz Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie. W czasie I wojny światowej (1915) spolszczeniu uległ również...poleca84%
Historia

Bilans II Rzeczpospolitej

Po obaleniu caratu przez rewolucje lutową a następnie rewolucja październikowa w Rosji, rozpad Austro-Węgier i załamanie potęgi Niemiec, a przede wszystkim wysiłek samych Polaków stworzyły sprzyjające warunki odbudowie państwa Polskiego. Data 11...poleca85%
Historia

Trudności odbudowy i integracji państwa polskiego.

. Podporządkowały się również Piłsudskiemu dwa ośrodki władzy - rząd Daszyńskiego w Lublinie i Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie. 18 listopada 1918r. Naczelnik Państwa powołałpoleca79%
Język polski

Kultura, nauka i oswiata II Rzeczpospolitej

WSTĘP Lata okresu międzywojennego( 1918 -1939)przyczyniły się w dużej mierze do odbudowy kultury, nauki i oświaty polskiej, które po I Wojnie Światowej były bardzo zacofane lub na bardzo niskim