profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Osiągnięcia kulturalne II Rzeczpospolitejpoleca80%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

W listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący od dwóch tygodni rząd J. Moraczewskiego, powołanego na ten urząd przez Józefa Piłsudskiego. Na mocy...poleca84%
Historia

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP .” Osiągnięcia gospodarcze II RP : Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiegopoleca80%
Historia

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej

Wielkopolskie jak i wszystkie Śląskie. Dumy Narodowej tamtym Polakom można było tylko pozazdrościć. Jako przykład można podać postawę ministra Becka. Podsumowanie w skrócie : Osiągnięcia gospodarcze 2