profil

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

poleca 84% 1635 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP.”


Osiągnięcia gospodarcze II RP:
Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego.
Powstanie “Fablok” - Pierwszej fabryki lokomotyw w Polsce, założonej w Chrzanowie, która istniała aż do 2013 roku.
W 1921 roku dotychczas wioska “Gdynia” zaczyna przeradzać się w miasto, budowany jest w niej port i stocznia.
Przeprowadzona zostaje reforma walutowa w 1924 roku przez Władysława Grabskiego. Miała ona na celu zwalczenie hiperinflacji oraz wprowadzenie jednolitej waluty na terenie kraju, gdyż dotychczas funkcjonowały w niej aż cztery: marka niemiecka, korona austriacka, rubel carski i marka polska.
Powołanie do życia Banku Polskiego, który odtąd odpowiedzialny był za emisję “złotego”, i Banku Gospodarstwa Krajowego.
Powstanie Polskich Kolei Państwowych w 1926 roku i budowa wielu tras kolejowych łączących tereny należące do Rzeczpospolitej.
Z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego powstaje PPTiT - Polska Poczta, Telegraf i Telefon - którego zadaniem było obsługiwanie urządzeń pocztowych, telegraficznych i telekomunikacyjnych.
W 1929 roku powstaje “LOT” - Polskie Linie Lotnicze powstałe z połączenia wszystkich linii lotniczych w kraju. Spółka istnieje po dziś dzień i jest własnością Skarbu Państwa.
W latach 1936-1939 budowano Centralny Okręg Przemysłowy (COP) w centralno-południowych terenach Polski. Było to jedno z największych przedsięwzięć rządu II RP. Głównym celem jego budowy było zwiększenie potencjału gospodarczego kraju, głównie stawiano na rozbudowę przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego oraz zmniejszenie panującego bezrobocia (okręg ten był zamieszkany przez ok 6 mln ludzi).


Osiągnięcia kulturalne II RP:
Wprowadzenie powszechnego obowiązku uczęszczania do szkół powszechnych (poziom podstawowy) - w związku z dużym analfabetyzmem wśród społeczeństwa polskiego.
Reforma Stanisława Grabskiego czyli ograniczenie liczby państwowych szkół dla mniejszości narodowych na rzecz szkół utrakwistycznych (dwujęzykowych) - wychowanie narodowe i wychowanie państwowe.
W 1919 roku założony został Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
W 1924 roku Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść “Chłopi”.
18 sierpnia 1925 roku powstało Polskie Radio, a już w maju 1931 dzięki stacji nadawczej o mocy 120 kW w Raszynie obejmowało około 90% powierzchni Polski.
Ludwik Hirszfeld odkrył że krew dzieli się na grupy, a przyjęte przez niego oznaczenia używane są do dziś.
Rudolf Weigl stworzył pierwszą w świecie skuteczną szczepionkę przeciwko tyfusowi plamistemu
Kazimierz Funk utworzył pojęcie “witamina”, odkrył, że brak witamin może prowadzić do wielu chorób takich jak krzywica, szkorbut czy pelagra.
Dzięki świetnej edukacji matematycznej między innymi na Uniwersytecie Poznańskim Marian Rejewski oraz kilku innych wybitnych matematyków było w stanie złamać podczas II Wojny Światowej niemiecką maszynę szyfrującą “Enigma”.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata