profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitejpoleca81%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

Okresy: 1920 – 1926 – trudności w odbudowie gosp. wszystkich porozbiorowych terenów Polski (hiperinflacja (rząd Witosa) i naprawa skarbu państwa przez Wł. Grabskiego, początek wojny celnej z Niemcami (1925)) 1926 – 1929 – lata dobrej...poleca79%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

W listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący od dwóch tygodni rząd J. Moraczewskiego, powołanego na ten urząd przez Józefa Piłsudskiego. Na mocy...poleca84%
Historia

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP.” Osiągnięcia gospodarcze II RP: Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiegopoleca80%
Historia

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej

Wielkopolskie jak i wszystkie Śląskie. Dumy Narodowej tamtym Polakom można było tylko pozazdrościć. Jako przykład można podać postawę ministra Becka. Podsumowanie w skrócie : Osiągnięcia gospodarcze 2poleca85%
Historia

Czy morskie idee Eugeniusza Kwiatkowskiego mogą być dla nas inspiracją po przystąpieniu do Unii Europejskiej...

rybackiej Polska wiąże z działalnością Kwiatkowskiego duże osiągnięcia II Rzeczpospolitej , takie jak: zwycięstwo w wojnie celnej- wypowiedzianej Polsce przez Niemcy, związanie Śląska z Wybrzeżem Morskim