profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitejpoleca80%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze II Rzeczpospolitej

Okresy: 1920 – 1926 – trudności w odbudowie gosp. wszystkich porozbiorowych terenów Polski (hiperinflacja (rząd Witosa) i naprawa skarbu państwa przez Wł. Grabskiego, początek wojny celnej z Niemcami (1925)) 1926 – 1929 – lata dobrej...poleca76%
Historia

Osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

W listopadowych dniach 1918 r., w pierwszych chwilach wolności, zostały określone tymczasowe zasady organizacji władzy, przez funkcjonujący od dwóch tygodni rząd J. Moraczewskiego, powołanego na ten urząd przez Józefa Piłsudskiego. Na mocy...poleca83%
Historia

Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP

“Scharakteryzuj osiągnięcia gospodarcze i kulturalne II RP.” Osiągnięcia gospodarcze II RP: Utworzenie pocztowej kasy oszczędności w 1919 roku poprzez dekret naczelnika państwa Józefa Piłsudskiegopoleca78%
Historia

Sukcesy i porażki II Rzeczpospolitej

Wielkopolskie jak i wszystkie Śląskie. Dumy Narodowej tamtym Polakom można było tylko pozazdrościć. Jako przykład można podać postawę ministra Becka. Podsumowanie w skrócie : Osiągnięcia gospodarcze 2poleca83%
Historia

Złoty i srebrny wiek kultury polskiej.

nurtami były: luteranizm, kalwinizm i arianizm. W Rzeczpospolitej było wielu zwolenników innej wiary, ale większość sprzeciwiała się nowym zasadom. Żyjący wtedy Zygmunt Stary tolerował innowierców, alepoleca83%
Historia

Zagadnienie z historii od czasów nowożytnych do upadku państwa polskiego 1795

Rzeczpospolitej odegrały przywileje szlacheckie. Uzasadnij odpowiedź. Szlachta jako stan uzyskała szczególne uprawnienia polityczne, gospodarcze , sądowo-administracyjne oraz zwolnienie od niektórychpoleca85%
Historia

Czy morskie idee Eugeniusza Kwiatkowskiego mogą być dla nas inspiracją po przystąpieniu do Unii Europejskiej...

rybackiej Polska wiąże z działalnością Kwiatkowskiego duże osiągnięcia II Rzeczpospolitej , takie jak: zwycięstwo w wojnie celnej- wypowiedzianej Polsce przez Niemcy, związanie Śląska z Wybrzeżem Morskim